Xiang Ling Ji ตอนที่ 0-14 ซับไทย

==Ads==

เรื่องย่อ : ผู้ผนึกวิญญาณเป็นสาวแต่งชายอายุ สิบเก้าปี โดยนางได้จับ วิญญาณของชายที่เรียกตัวเองว่าอ๋องเจ็ด นางได้บังคับให้เขาเป็นวิญญาณรับใช้ เรื่องราวของผู้ผนึกวิญญาณและอสูรกำลังจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้

ผลงานซับไทยโดย : Greentea Fansub

( Drive GoogleRapidVideo / Streamango )

Xiang Ling Ji ตอนที่ 0 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 0 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 0 ซับไทย
Xiang Ling Ji ตอนที่ 1 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 1 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 1 ซับไทย
Xiang Ling Ji ตอนที่ 2 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 2 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 2 ซับไทย
Xiang Ling Ji ตอนที่ 3 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 3 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 3 ซับไทย
Xiang Ling Ji ตอนที่ 4 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 4 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 4 ซับไทย
Xiang Ling Ji ตอนที่ 5 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 5 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 5 ซับไทย
Xiang Ling Ji ตอนที่ 6 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 6 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 6 ซับไทย
Xiang Ling Ji ตอนที่ 7 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 7 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 7 ซับไทย
Xiang Ling Ji ตอนที่ 8 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 8 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 8 ซับไทย
Xiang Ling Ji ตอนที่ 9 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 9 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 9 ซับไทย
Xiang Ling Ji ตอนที่ 10 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 10 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 10 ซับไทย
Xiang Ling Ji ตอนที่ 11 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 11 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 11 ซับไทย
Xiang Ling Ji ตอนที่ 12 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 12 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 12 ซับไทย
Xiang Ling Ji ตอนที่ 13 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 13 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 13 ซับไทย
Xiang Ling Ji ตอนที่ 14 END ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 14 ซับไทย / สำรอง Xiang Ling Ji ตอนที่ 14 ซับไทย

==Ads==
web
analytics Copyright © 2018 BigC-Anime.com
top