Kobato คำอธิษฐานที่แอบซ่อนไว้ ตอนที่ 1-24 พากย์ไทย

==Ads==

เรื่องย่อ : โคบาโตะ เป็นผลงานเรืองล่าสุดของแคลมป์ครับ ลิขสิทธิ์ในไทยของบงกช (แต่ยังไม่พิมพ์ออกขาย) เกี่ยวกับเด็กสาวนามโคบาโตะ ที่ออกรวบรวมหัวใจที่เจ็บปวดของผู้คนให้เต็มขวด และ ได้พบกับผู้คนต่างๆมากมายในเมือง ที่เธอได้ปฏิสัมพันธ์ด้วย และคอยช่วยเยียวยาความทุกข์ในใจของพวกเขา ด้วยจิตใจอันสดใสงดงามของเธอ แล้วนำความทุกข์เหล่านั้นมาใส่ให้เต็มขวด เพื่อที่จะให้ความปรารถนา อย่างหนึ่งของตนเป็นจริง เรื่องราวสนุกระคนเศร้า ซึ้ง แต่มีความสุข ก็เริ่มต้นขึ้น

Kobato คำอธิษฐานที่แอบซ่อนไว้ ตอนที่ 1 พากย์ไทย
Kobato คำอธิษฐานที่แอบซ่อนไว้ ตอนที่ 2 พากย์ไทย
Kobato คำอธิษฐานที่แอบซ่อนไว้ ตอนที่ 3 พากย์ไทย
Kobato คำอธิษฐานที่แอบซ่อนไว้ ตอนที่ 4 พากย์ไทย
Kobato คำอธิษฐานที่แอบซ่อนไว้ ตอนที่ 5 พากย์ไทย
Kobato คำอธิษฐานที่แอบซ่อนไว้ ตอนที่ 6 พากย์ไทย
Kobato คำอธิษฐานที่แอบซ่อนไว้ ตอนที่ 7 พากย์ไทย
Kobato คำอธิษฐานที่แอบซ่อนไว้ ตอนที่ 8 พากย์ไทย
Kobato คำอธิษฐานที่แอบซ่อนไว้ ตอนที่ 9 พากย์ไทย
Kobato คำอธิษฐานที่แอบซ่อนไว้ ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Kobato คำอธิษฐานที่แอบซ่อนไว้ ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Kobato คำอธิษฐานที่แอบซ่อนไว้ ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Kobato คำอธิษฐานที่แอบซ่อนไว้ ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Kobato คำอธิษฐานที่แอบซ่อนไว้ ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Kobato คำอธิษฐานที่แอบซ่อนไว้ ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Kobato คำอธิษฐานที่แอบซ่อนไว้ ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Kobato คำอธิษฐานที่แอบซ่อนไว้ ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Kobato คำอธิษฐานที่แอบซ่อนไว้ ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Kobato คำอธิษฐานที่แอบซ่อนไว้ ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Kobato คำอธิษฐานที่แอบซ่อนไว้ ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Kobato คำอธิษฐานที่แอบซ่อนไว้ ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Kobato คำอธิษฐานที่แอบซ่อนไว้ ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Kobato คำอธิษฐานที่แอบซ่อนไว้ ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Kobato คำอธิษฐานที่แอบซ่อนไว้ ตอนที่ 24 END พากย์ไทย

แสดงความคิดเห็น/แจ้งลิ้งเสีย

==Ads==
web
analytics Copyright © 2019 BigC-Anime.com
top