Dragon Ball ดราก้อนบอล (รวมทุกภาค+เดอะมูฟวี่) [พากย์ไทย/ซับไทย]

==Ads==

เรื่องย่อ : การผจญภัยของ ซุน โกคู ในการรวบรวมดราก้อนบอลให้ครบ 7 ลูก เพื่อขอพรหนึ่งข้อจากเทพเจ้ามังกร โดยระหว่างการเดินทางโกคูต้องพบกับเพื่อนฝูงและอุปสรรคต่างๆ ลักษณะการดำเนินเรื่องช่วงแรก น่าจะเอามาจากเรื่องไซอิ๋ว ซึ่งกำหนดให้ซุนโกคู มีชื่อเดียวกับซุนหงอคง ให้มีปิศาจหมู อูลอน ลักษณะคล้าย ตือโป้ยก่าย และในปี พ.ศ. 2552 ดราก้อนบอล ได้ถูกนำมาสร้างใหม่ขึ้นอีกครั้งในชื่อว่า ดราก้อนบอล ไค โดยจะนำเนื้อหาของภาค ดราก้อนบอล Z มาสร้างใหม่ในระบบ High Definition Television (โทรทัศน์ความละเอียดสูง) เนื้อหาจะถูกตัดต่อใหม่ ให้กระชับฉับไวขึ้น เสียงประกอบ และ ดนตรี จะแต่งขึ้นมาใหม่ทั้งหมดให้เหมาะกับยุคนี้ แต่ยังคงใช้นักพากย์เดิม


ภาคตอนเด็ก
Dragon Ball ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 50 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 51 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 52 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 53 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 54 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 55 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 56 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 57 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 58 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 59 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 60 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 61 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 62 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 63 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 64 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 65 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 66 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 67 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 68 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 69 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 70 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 71 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 72 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 73 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 74 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 75 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 76 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 77 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 78 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 79 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 80 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 81 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 82 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 83 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 84 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 85 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 86 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 87 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 88 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 89 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 90 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 91 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 92 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 93 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 94 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 95 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 96 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 97 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 98 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 99 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 100 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 101 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 102 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 103 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 104 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 105 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 106 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 107 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 108 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 109 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 110 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 111 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 112 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 113 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 114 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 115 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 116 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 117 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 118 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 119 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 120 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 121 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 122 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 123 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 124 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 125 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 126 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 127 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 128 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 129 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 130 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 131 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 132 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 133 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 134 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 135 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 136 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 137 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 138 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 139 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 140 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 141 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 142 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 143 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 144 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 145 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 146 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 147 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 148 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 149 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 150 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 151 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 152 พากย์ไทย

Dragon Ball ตอนที่ 153 จบภาค พากย์ไทย


ภาคตอนโต
Dragon Ball Z ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 50 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 51 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 52 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 53 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 54 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 55 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 56 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 57 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 58 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 59 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 60 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 61 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 62 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 63 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 64 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 65 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 66 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 67 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 68 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 69 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 70 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 71 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 72 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 73 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 74 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 75 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 76 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 77 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 78 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 79 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 80 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 81 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 82 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 83 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 84 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 85 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 86 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 87 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 88 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 89 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 90 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 91 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 92 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 93 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 94 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 95 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 96 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 97 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 98 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 99 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 100 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 101 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 102 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 103 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 104 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 105 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 106 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 107 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 108 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 109 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 110 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 111 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 112 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 113 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 114 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 115 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 116 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 117 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 118 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 119 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 120 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 121 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 122 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 123 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 124 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 125 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 126 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 127 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 128 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 129 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 130 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 131 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 132 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 133 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 134 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 135 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 136 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 137 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 138 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 139 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 140 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 141 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 142 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 143 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 144 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 145 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 146 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 147 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 148 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 149 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 150 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 151 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 152 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 153 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 154 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 155 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 156 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 157 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 158 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 159 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 160 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 161 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 162 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 163 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 164 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 165 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 166 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 167 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 168 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 169 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 170 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 171 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 172 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 173 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 174 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 175 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 176 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 177 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 178 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 179 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 180 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 181 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 182 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 183 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 184 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 185 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 186 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 187 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 188 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 189 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 190 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 191 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 192 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 193 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 194 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 195 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 196 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 197 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 198 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 199 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 200 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 201 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 202 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 203 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 204 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 205 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 206 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 207 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 208 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 209 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 210 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 211 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 212 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 213 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 214 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 215 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 216 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 217 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 218 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 219 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 220 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 221 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 222 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 223 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 224 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 225 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 226 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 227 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 228 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 229 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 230 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 231 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 232 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 233 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 234 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 235 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 236 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 237 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 238 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 239 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 240 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 241 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 242 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 243 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 244 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 245 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 246 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 247 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 248 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 249 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 250 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 251 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 252 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 253 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 254 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 255 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 256 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 257 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 258 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 259 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 260 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 261 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 262 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 263 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 264 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 265 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 266 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 267 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 268 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 269 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 270 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 271 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 272 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 273 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 274 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 275 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 276 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 277 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 278 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 279 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 280 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 281 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 282 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 283 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 284 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 285 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 286 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 287 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 288 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 289 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 290 พากย์ไทย

Dragon Ball Z ตอนที่ 291 จบภาค พากย์ไทย


เดอะมูฟวี่
Dragon Ball Z The Movie 01 พากย์ไทย

Dragon Ball Z The Movie 02 พากย์ไทย

Dragon Ball Z The Movie 03 พากย์ไทย

Dragon Ball Z The Movie 04 พากย์ไทย

Dragon Ball Z The Movie 05 พากย์ไทย

Dragon Ball Z The Movie 06 พากย์ไทย

Dragon Ball Z The Movie 07 พากย์ไทย

Dragon Ball Z The Movie 08 พากย์ไทย

Dragon Ball Z The Movie 09 พากย์ไทย

Dragon Ball Z The Movie 10 พากย์ไทย

Dragon Ball Z The Movie 11 พากย์ไทย

Dragon Ball Z The Movie 12 พากย์ไทย

Dragon Ball Z The Movie 13 พากย์ไทย

Dragon Ball Z The Movie 14 พากย์ไทย

Dragon Ball Z The Movie 15 พากย์ไทย


Dragon Ball GT

Dragon Ball GT ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 50 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 51 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 52 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 53 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 54 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 55 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 56 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 57 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 58 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 59 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 60 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 61 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 62 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 63 พากย์ไทย

Dragon Ball GT ตอนที่ 64 จบ พากย์ไทย


Dragonball The Movie
DBZ TV S1 Bardock The Father of Goku

Dragon Ball – Yo Son Goku and His Friends Return

Dragon Ball GT TV Special

Dragon Ball The Movie 1
Dragon Ball The Movie 2
Dragon Ball The Movie 3
Dragon Ball The Movie 4

Dragon Ball Z The Movie 01
Dragon Ball Z The Movie 02
Dragon Ball Z The Movie 03
Dragon Ball Z The Movie 04
Dragon Ball Z The Movie 05
Dragon Ball Z The Movie 06
Dragon Ball Z The Movie 07
Dragon Ball Z The Movie 08
Dragon Ball Z The Movie 09
Dragon Ball Z The Movie 10
Dragon Ball Z The Movie 11
Dragon Ball Z The Movie 12
Dragon Ball Z The Movie 13
Dragon Ball Z The Movie 14
Dragon Ball Z The Movie 15

Dragon Ball Z Kai (เป็นภาค Z นำมาตัดต่อใหม่กระชับกว่าเติม)
Dragon Ball Z Kai EP.01
Dragon Ball Z Kai EP.02
Dragon Ball Z Kai EP.03
Dragon Ball Z Kai EP.04
Dragon Ball Z Kai EP.05
Dragon Ball Z Kai EP.06
Dragon Ball Z Kai EP.07
Dragon Ball Z Kai EP.08
Dragon Ball Z Kai EP.09
Dragon Ball Z Kai EP.10
Dragon Ball Z Kai EP.11
Dragon Ball Z Kai EP.12
Dragon Ball Z Kai EP.13
Dragon Ball Z Kai EP.14
Dragon Ball Z Kai EP.15
Dragon Ball Z Kai EP.16
Dragon Ball Z Kai EP.17
Dragon Ball Z Kai EP.18
Dragon Ball Z Kai EP.19
Dragon Ball Z Kai EP.20
Dragon Ball Z Kai EP.21
Dragon Ball Z Kai EP.22
Dragon Ball Z Kai EP.23
Dragon Ball Z Kai EP.24
Dragon Ball Z Kai EP.25
Dragon Ball Z Kai EP.26
Dragon Ball Z Kai EP.27
Dragon Ball Z Kai EP.28
Dragon Ball Z Kai EP.29
Dragon Ball Z Kai EP.30
Dragon Ball Z Kai EP.31
Dragon Ball Z Kai EP.32
Dragon Ball Z Kai EP.33
Dragon Ball Z Kai EP.34
Dragon Ball Z Kai EP.35
Dragon Ball Z Kai EP.36
Dragon Ball Z Kai EP.37
Dragon Ball Z Kai EP.38
Dragon Ball Z Kai EP.39
Dragon Ball Z Kai EP.40
Dragon Ball Z Kai EP.41
Dragon Ball Z Kai EP.42
Dragon Ball Z Kai EP.43
Dragon Ball Z Kai EP.44
Dragon Ball Z Kai EP.45
Dragon Ball Z Kai EP.46
Dragon Ball Z Kai EP.47
Dragon Ball Z Kai EP.48
Dragon Ball Z Kai EP.49
Dragon Ball Z Kai EP.50
Dragon Ball Z Kai EP.51
Dragon Ball Z Kai EP.52
Dragon Ball Z Kai EP.53
Dragon Ball Z Kai EP.54
Dragon Ball Z Kai EP.55
Dragon Ball Z Kai EP.56
Dragon Ball Z Kai EP.57
Dragon Ball Z Kai EP.58
Dragon Ball Z Kai EP.59
Dragon Ball Z Kai EP.60
Dragon Ball Z Kai EP.61
Dragon Ball Z Kai EP.62
Dragon Ball Z Kai EP.63
Dragon Ball Z Kai EP.64
Dragon Ball Z Kai EP.65
Dragon Ball Z Kai EP.66
Dragon Ball Z Kai EP.67
Dragon Ball Z Kai EP.68
Dragon Ball Z Kai EP.69
Dragon Ball Z Kai EP.70
Dragon Ball Z Kai EP.71
Dragon Ball Z Kai EP.72
Dragon Ball Z Kai EP.73
Dragon Ball Z Kai EP.74
Dragon Ball Z Kai EP.75
Dragon Ball Z Kai EP.76
Dragon Ball Z Kai EP.77
Dragon Ball Z Kai EP.78
Dragon Ball Z Kai EP.79
Dragon Ball Z Kai EP.80
Dragon Ball Z Kai EP.81
Dragon Ball Z Kai EP.82
Dragon Ball Z Kai EP.83
Dragon Ball Z Kai EP.84
Dragon Ball Z Kai EP.85
Dragon Ball Z Kai EP.86
Dragon Ball Z Kai EP.87
Dragon Ball Z Kai EP.88
Dragon Ball Z Kai EP.89
Dragon Ball Z Kai EP.90
Dragon Ball Z Kai EP.91
Dragon Ball Z Kai EP.92
Dragon Ball Z Kai EP.93
Dragon Ball Z Kai EP.94
Dragon Ball Z Kai EP.95
Dragon Ball Z Kai EP.96
Dragon Ball Z Kai EP.97
Dragon Ball Z Kai EP.98_END

แสดงความคิดเห็น/แจ้งลิ้งเสีย

==Ads==
web
analytics Copyright © 2019 BigC-Anime.com
top