Macross 7 มาครอส เซเว่น หุ่นรบพลังเพลง ตอนที่ 1-49+OVA จบ พากย์ไทย

==Ads==

เรื่องย่อ : เรื่องราว ก็เกิดขึ้นในยาน CITY 7 ยานอวกาศกึ่งเมืองขนาดยักษ์ ซึ่งในยานนี้มี “กัปตันแมกซ์” เป็นผู้สั่งการ ระหว่างการเดินทางก็พบกับเหตุการสู้รบกับ “วารอตตา” สิ่งมีชีวิตลึกลับนอกโลก แต่ในสถาณการ์ณที่ตึงเครียดนั้น กลับมีสมาชิกวงดนตรีที่ชื่อว่า “ไฟร์บอมเบอร์” ที่เชื่อว่า “สงครามคือสิ่งที่บั่นทอนความสุขของทุกชีวิตในอวกาศ” พวกเขา ออกมาสร้างเสียงเพลงในสนามรบตามความเชื่อของตนเอง

Player #1

Macross 7 ตอนที่ 01 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 02 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 03 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 04 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 05 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 06 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 07 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 08 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 09 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 10 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 11 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 12 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 13 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 14 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 15 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 16 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 17 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 18 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 19 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 20 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 21 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 22 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 23 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 24 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 25 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 26 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 27 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 28 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 29 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 30 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 31 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 32 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 33 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 34 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 35 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 36 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 37 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 38 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 39 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 40 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 41 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 42 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 43 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 44 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 45 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 46 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 47 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 48 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ 49 END พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 49 พากย์ไทย


Macross 7 ตอนที่ SP1 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ SP1 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ SP2 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ SP2 พากย์ไทย

Macross 7 ตอนที่ SP3 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ SP3 พากย์ไทย

GG DriveMacross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 01 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 02 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 03 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 04 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 05 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 06 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 07 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 08 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 09 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 24 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 25 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 26 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 27 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 28 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 29 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 30 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 31 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 32 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 33 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 34 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 35 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 36 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 37 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 38 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 39 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 40 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 41 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 42 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 43 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 44 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 45 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 46 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 47 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 48 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 49 จบ พากย์ไทย

Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ SP1 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ SP2 พากย์ไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ SP3 พากย์ไทย

Streamango

Openload

แสดงความคิดเห็น/แจ้งลิ้งเสีย

==Ads==
web
analytics Copyright © 2019 BigC-Anime.com
top