Ladies Versus Butlers คุณหนูกับพ่อบ้าน ตอนที่ 1-12 ซับไทย

==Ads==

e1bd6c24ab924ffd[1]

เรื่องย่อ : เป็นเรื่องราวของ ฮิโนะ เด็กม.ปลายธรรมดาๆ ที่ดันถูกจับไปดัดสันดานที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นโรงเรียนสอนกุลสตรีชั้นสูงมาก่อน ซึ่งเขาถูกจัดให้อยู่ในคลาสหลักสูตรพ่อบ้าน-สาวใช้ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ล่าสุดที่โรงเรียนแห่งนั้น และการมาที่นี่ของเขา ทำให้เขาต้องอยู่ท่ามกลาง ความขัดแย้งของคนระหว่างชั้นเรียน

( Drive GoogleRapidVideo / Streamango )

Ladies Versus Butlers! คุณหนูกับพ่อบ้าน ตอนที่ 1 ซับไทย / สำรองตอนที่ 1 ซับไทย / สำรองตอนที่ 1 ซับไทย
Ladies Versus Butlers! คุณหนูกับพ่อบ้าน ตอนที่ 2 ซับไทย / สำรองตอนที่ 2 ซับไทย / สำรองตอนที่ 2 ซับไทย
Ladies Versus Butlers! คุณหนูกับพ่อบ้าน ตอนที่ 3 ซับไทย / สำรองตอนที่ 3 ซับไทย / สำรองตอนที่ 3 ซับไทย
Ladies Versus Butlers! คุณหนูกับพ่อบ้าน ตอนที่ 4 ซับไทย / สำรองตอนที่ 4 ซับไทย / สำรองตอนที่ 4 ซับไทย
Ladies Versus Butlers! คุณหนูกับพ่อบ้าน ตอนที่ 5 ซับไทย / สำรองตอนที่ 5 ซับไทย / สำรองตอนที่ 5 ซับไทย
Ladies Versus Butlers! คุณหนูกับพ่อบ้าน ตอนที่ 6 ซับไทย / สำรองตอนที่ 6 ซับไทย / สำรองตอนที่ 6 ซับไทย
Ladies Versus Butlers! คุณหนูกับพ่อบ้าน ตอนที่ 7 ซับไทย / สำรองตอนที่ 7 ซับไทย / สำรองตอนที่ 7 ซับไทย
Ladies Versus Butlers! คุณหนูกับพ่อบ้าน ตอนที่ 8 ซับไทย / สำรองตอนที่ 8 ซับไทย / สำรองตอนที่ 8 ซับไทย
Ladies Versus Butlers! คุณหนูกับพ่อบ้าน ตอนที่ 9 ซับไทย / สำรองตอนที่ 9 ซับไทย / สำรองตอนที่ 9 ซับไทย
Ladies Versus Butlers! คุณหนูกับพ่อบ้าน ตอนที่ 10 ซับไทย / สำรองตอนที่ 10 ซับไทย / สำรองตอนที่ 10 ซับไทย
Ladies Versus Butlers! คุณหนูกับพ่อบ้าน ตอนที่ 11 ซับไทย / สำรองตอนที่ 11 ซับไทย / สำรองตอนที่ 11 ซับไทย
Ladies Versus Butlers! คุณหนูกับพ่อบ้าน ตอนที่ 12 END ซับไทย / สำรองตอนที่ 12 ซับไทย / สำรองตอนที่ 12 ซับไทย
Ladies Versus Butlers! คุณหนูกับพ่อบ้าน ตอนที่ 01 OVA ซับไทย / สำรองตอนที่ 01 OVA ซับไทย / สำรองตอนที่ 01 OVA ซับไทย
Ladies Versus Butlers! คุณหนูกับพ่อบ้าน ตอนที่ 02 OVA ซับไทย / สำรองตอนที่ 02 OVA ซับไทย / สำรองตอนที่ 02 OVA ซับไทย
Ladies Versus Butlers! คุณหนูกับพ่อบ้าน ตอนที่ 03 OVA ซับไทย / สำรองตอนที่ 03 OVA ซับไทย / สำรองตอนที่ 03 OVA ซับไทย
Ladies Versus Butlers! คุณหนูกับพ่อบ้าน ตอนที่ 04 OVA ซับไทย / สำรองตอนที่ 04 OVA ซับไทย / สำรองตอนที่ 04 OVA ซับไทย
Ladies Versus Butlers! คุณหนูกับพ่อบ้าน ตอนที่ 05 OVA ซับไทย / สำรองตอนที่ 05 OVA ซับไทย / สำรองตอนที่ 05 OVA ซับไทย
Ladies Versus Butlers! คุณหนูกับพ่อบ้าน ตอนที่ 06 OVA ซับไทย / สำรองตอนที่ 06 OVA ซับไทย / สำรองตอนที่ 06 OVA ซับไทย

==Ads==
Copyright © 2018 BigC-Anime.com
top