Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 1-12 ซับไทย

==Ads==

wz1f1I85hCg6K1asheOk-TLqZhA@500x705[1]

เรื่องย่อ : เมือง Jerusalem’s Lot ที่ซึ่งเคยเป็นเมืองนิวยอร์คมาก่อน เกิดประตูมิติเปิดขึ้นสร้างความเปลี่ยนแปลงในเมือง เวลาผ่านไปเกิดคดีอาชญากรรมในเมืองมากขึ้นจนองค์กร Libra ได้ส่งคนมาดูแล นำกลุ่มโดยหนุ่มใหญ่ผู้ยึดมั่นในคุณธรรม เคลาส์ จนมีพนักงานใหม่เพิ่งเข้ามาร่วมกลุ่ม เลโอนาร์ด วอช ที่มาทำงานเพื่อเหตุผลบางอย่าง

( Drive GoogleRapidVideo / Streamango )

Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 1 ซับไทย / สำรองตอนที่ 1 ซับไทย / สำรองตอนที่ 1 ซับไทย

Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 2 ซับไทย / สำรองตอนที่ 2 ซับไทย / สำรองตอนที่ 2 ซับไทย

Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 3 ซับไทย / สำรองตอนที่ 3 ซับไทย / สำรองตอนที่ 3 ซับไทย

Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 4 ซับไทย / สำรองตอนที่ 4 ซับไทย / สำรองตอนที่ 4 ซับไทย

Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 5 ซับไทย / สำรองตอนที่ 5 ซับไทย / สำรองตอนที่ 5 ซับไทย

Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 6 ซับไทย / สำรองตอนที่ 6 ซับไทย / สำรองตอนที่ 6 ซับไทย

Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 7 ซับไทย / สำรองตอนที่ 7 ซับไทย / สำรองตอนที่ 7 ซับไทย

Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 8 ซับไทย / สำรองตอนที่ 8 ซับไทย / สำรองตอนที่ 8 ซับไทย

Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 9 ซับไทย / สำรองตอนที่ 9 ซับไทย / สำรองตอนที่ 9 ซับไทย

Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 10 ซับไทย / สำรองตอนที่ 10 ซับไทย / สำรองตอนที่ 10 ซับไทย

Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 10.5 ซับไทย / สำรองตอนที่ 10.5 ซับไทย / สำรองตอนที่ 10.5 ซับไทย

Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 11 ซับไทย / สำรองตอนที่ 11 ซับไทย / สำรองตอนที่ 11 ซับไทย

Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 12 EnD ซับไทย / สำรองตอนที่ 12 ซับไทย / สำรองตอนที่ 12 ซับไทย

Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอน OVA ซับไทย / สำรองตอน OVA ซับไทย / สำรองตอน OVA ซับไทย

==Ads==
web
analytics Copyright © 2018 BigC-Anime.com
top