Masou Gakuen HxH ตอนที่ 1-12+SP.5 ซับไทย


80262l[1]

เรื่องย่อ : คิซึนะ ได้มาเรียนต่อในโรงเรียนที่พี่สาวแนะนำ ถึงจะไม่มีความสามารถพอที่ใช้เกราะ Zerosu ในการสู้ แต่เขาสามารถเพิ่มพลังให้สาวๆ คนอื่นได้ ด้วยการกระตุ้นความรู้สึกของพวกเธอด้วยการสัมผัสทางร่างกาย

Masou Gakuen HxH ตอนที่ 1 ซับไทย
Masou Gakuen HxH ตอนที่ 2 ซับไทย
Masou Gakuen HxH ตอนที่ 3 ซับไทย
Masou Gakuen HxH ตอนที่ 4 ซับไทย
Masou Gakuen HxH ตอนที่ 5 ซับไทย
Masou Gakuen HxH ตอนที่ 6 ซับไทย
Masou Gakuen HxH ตอนที่ 7 ซับไทย
Masou Gakuen HxH ตอนที่ 8 ซับไทย
Masou Gakuen HxH ตอนที่ 9 ซับไทย
Masou Gakuen HxH ตอนที่ 10 ซับไทย
Masou Gakuen HxH ตอนที่ 11 ซับไทย
Masou Gakuen HxH ตอนที่ 12 END ซับไทย
Masou Gakuen HxH SP.1 ซับไทย
Masou Gakuen HxH SP.2 ซับไทย
Masou Gakuen HxH SP.3 ซับไทย
Masou Gakuen HxH SP.4 ซับไทย
Masou Gakuen HxH SP.5 ซับไทย

(Visited 879 times, 31 visits today)