Ushio to Tora (TV) ล่าอสูรกาย ตอนที่ 1-39 จบ [ซับไทย]

==Ads==

74708l%255B2%255D[1]

เรื่องย่อ : อุชิโอะเคยคิดว่าเรื่องที่พ่อเล่าเรื่องหอกอสูรในตำนานภายในวัดเป็นเพียงเรื่องเหลวไหล แต่เพื่อช่วยตระกูลจากปีศาจ ทำให้เขาต้องเรียกโทระออกมาจากหอก ภาคทีวีฉาย 26 ตอน และมีอีก 13 ตอนเริ่มฉายเดือน 4 ปีหน้า

ผลงานซับไทยโดย : Inuga-FS


Ushio to Tora ตอนที่ 01 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 02 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 03 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 04 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 05 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 06 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 07 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 08 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 09 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 10 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 11 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 12 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 13 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 14 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 15 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 16 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 17 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 18 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 19 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 20 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 21 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 22 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 23 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 24 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 25 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 26 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 27 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 28 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 29 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 30 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 31 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 32 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 33 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 34 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 35 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 36 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 37 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 38 ซับไทย

Ushio to Tora ตอนที่ 39 จบ ซับไทย

แสดงความคิดเห็น/แจ้งลิ้งเสีย

==Ads==
web
analytics Copyright © 2019 BigC-Anime.com
top