Fate/Stay Night มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 1-24 พากย์ไทย

==Ads==

Fate-stay-night%255B1%255D[1]

เรื่องย่อ : เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของ เอมิยะ ชิโร่ นักเรียนช่างประจำวิทยาลัยโฮมุระบาระ ในเมืองฟุยูกิ สิบปีก่อนเขาได้ตกอยู่ท่ามกลางกองเพลิงขนาดมหึมาที่เผาผลาญเมืองและพรากครอบครัวอันเป็นที่รักของเขาไป ในขณะที่เขาอยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นความตาย ได้มีบุรุษลึกลับคนหนึ่งมาช่วยเขาไว้ เขาคือ เอมิยะ คิริซึงุ ซึ่งต่อมาเขาก็รับชิโร่มาเป็นบุตรบุญธรรม และอาศัยอยู่ที่บ้านคิริซึงุในเมืองฟุยูกิอย่างสงบสุข

( Drive GoogleRapidVideo / Streamango )

Fate:Stay Night มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 1 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 1 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 1 พากย์ไทย
Fate:Stay Night มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 2 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 2 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 2 พากย์ไทย
Fate:Stay Night มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 3 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 3 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 3 พากย์ไทย
Fate:Stay Night มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 4 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 4 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 4 พากย์ไทย
Fate:Stay Night มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 5 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 5 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 5 พากย์ไทย
Fate:Stay Night มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 6 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 6 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 6 พากย์ไทย
Fate:Stay Night มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 7 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 7 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 7 พากย์ไทย
Fate:Stay Night มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 8 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 8 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 8 พากย์ไทย
Fate:Stay Night มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 9 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 9 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 9 พากย์ไทย
Fate:Stay Night มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 10 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 10 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 10 พากย์ไทย
Fate:Stay Night มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 11 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 11 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 11 พากย์ไทย
Fate:Stay Night มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 12 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 12 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 12 พากย์ไทย
Fate:Stay Night มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 13 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 13 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 13 พากย์ไทย
Fate:Stay Night มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 14 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 14 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 14 พากย์ไทย
Fate:Stay Night มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 15 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 15 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 15 พากย์ไทย
Fate:Stay Night มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 16 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 16 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 16 พากย์ไทย
Fate:Stay Night มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 17 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 17 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 17 พากย์ไทย
Fate:Stay Night มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 18 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 18 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 18 พากย์ไทย
Fate:Stay Night มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 19 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 19 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 19 พากย์ไทย
Fate:Stay Night มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 20 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 20 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 20 พากย์ไทย
Fate:Stay Night มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 21 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 21 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 21 พากย์ไทย
Fate:Stay Night มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 22 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 22 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 22 พากย์ไทย
Fate:Stay Night มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 23 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 23 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 23 พากย์ไทย
Fate:Stay Night มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 24 จบ พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 24 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 24 พากย์ไทย

Copyright © 2018 BigC-Anime.com
top
error: Content is protected !!