Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 1-22 จบ [พากย์ไทย]

==Ads==

เรื่องย่อ : Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ในยุคสมัยที่ประเทศญี่ปุ่นถูกคุกคามด้วยภัยพิบัติจากโรคระบาดที่มีชื่อว่า อะโพคาลิปส์ ทำให้ทั้งประเทศต้องถูกควบคุมด้วยองค์กรมหาอำนาจระดับโลก ที่ส่งผลให้ญี่ปุ่นไม่เหลือจุดยืนของตนเองอีกต่อไป แต่แล้วก็ปรากฎกลุ่มคนนักปฏิวัติที่เรียกตัวเองว่า “นักฝังศพ” ลุกขึ้นต่อต้านมหาอำนาจด้วยหลากหลายวิธีการ และหนึ่งในนั้นคือ การปลุกพลังที่เชื่อกันว่า เป็นพลังของราชันที่ถูกเก็บซ่อนไว้อยู่ และแล้วพลังนั้นเอง ก็ตกไปอยู่ในมือของเด็กหนุ่มผู้หนึ่ง เขาคือ โอมะ ชู เมื่อนั้นการต่อสู้ของเหล่าหนุ่มสาวที่มีภัยพิบัติและศัตรูที่ร้ายกาจอยู่ เบื้องหน้า ก็ได้เริ่มขึ้น พร้อมด้วยเรื่องราวอันซับซ้อนที่เต็มไปด้วยปริศนามากมาย

Rapidvideo

Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 1 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 1 พากย์ไทย

Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 2 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 2 พากย์ไทย

Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 3 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 3 พากย์ไทย

Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 4 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 4 พากย์ไทย

Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 5 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 5 พากย์ไทย

Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 6 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 6 พากย์ไทย

Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 7 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 7 พากย์ไทย

Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 8 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 8 พากย์ไทย

Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 9 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 9 พากย์ไทย

Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 10 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 10 พากย์ไทย

Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 11 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 11 พากย์ไทย

Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 12 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 12 พากย์ไทย

Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 13 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 13 พากย์ไทย

Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 14 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 14 พากย์ไทย

Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 15 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 15 พากย์ไทย

Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 16 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 16 พากย์ไทย

Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 17 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 17 พากย์ไทย

Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 18 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 18 พากย์ไทย

Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 19 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 19 พากย์ไทย

Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 20 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 20 พากย์ไทย

Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 21 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 21 พากย์ไทย

Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 22 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 22 พากย์ไทย

Guilty Crown Lost Christmas OVA ซับไทย | สำรองตอนที่ OVA ซับไทย

Openload

Streamango

GG Drive

Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 1 พากย์ไทย
Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 2 พากย์ไทย
Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 3 พากย์ไทย
Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 4 พากย์ไทย
Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 5 พากย์ไทย
Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 6 พากย์ไทย
Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 7 พากย์ไทย
Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 8 พากย์ไทย
Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 9 พากย์ไทย
Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Guilty Crown ปฏิวัติหัตถ์ราชัน ตอนที่ 22 จบ พากย์ไทย

==Ads==
web
analytics Copyright © 2018 BigC-Anime.com
top