Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 1-366 End [พากย์ไทย]

==Ads==

เรื่องย่อ : คุ โรซากิ อิจิโกะ เป็นเด็กหนุ่มธรรมดาที่อาศัยอยู่ในเมืองคาราคุระ เขามีความสามารถพิเศษสามารถมองเห็นวิญญาน วันหนึ่งชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปเมื่อได้พบได้พบกับคุจิกิ ลูเคีย ลูเคียเป็นหนึ่งในยมทูตผู้มีหน้าที่รักษาความสมดุลการไหลเวียนของวิญญาณ ระหว่างโลกมนุษย์และโซลโซไซตี้ เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเข้าปกป้องอิจิโกะจากการโจมตีของฮอลโลว์ ในระหว่างการต่อสู้ลูเคียได้ถ่ายโอนส่วนหนึ่งของพลังกดดันวิญญาณ ของเธอไปให้อิจิโกะ เพื่อให้อิจิโกะทำหน้าที่ยมทูตแทนระหว่างที่เธอพักรอฟื้นพลังอยู่ในโลก มนุษย์ โดยมี อุราฮาร่า คิสึเกะ เป็นผู้แนะนำการใช้ร่างวิญญาณเทียม เมื่อเวลาผ่านไปอิจิโกะและลูเคียก็ได้พบกับควินซี่ที่ชื่ออิชิดะ อุริเพื่อนร่วมโรงรียนมัธยมของอิจิโกะ

Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 1-366 End [พากย์ไทย]

RapidvideoBleach ตอนที่ 001 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 002 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 003 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 004 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 005 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 006 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 007 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 008 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 009 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 010 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 011 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 012 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 013 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 014 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 015 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 016 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 017 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 018 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 019 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 020 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 021 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 022 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 023 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 024 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 025 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 026 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 027 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 028 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 029 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 030 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 031 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 032 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 033 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 034 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 035 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 036 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 037 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 038 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 039 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 039 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 041 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 042 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 043 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 044 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 045 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 046 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 047 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 048 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 049 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 050 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 051 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 052 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 053 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 054 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 055 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 056 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 057 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 058 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 059 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 060 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 061 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 062 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 063 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 064 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 065 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 066 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 067 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 068 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 069 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 070 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 071 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 072 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 073 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 074 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 075 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 076 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 077 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 078 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 079 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 080 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 081 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 082 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 083 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 084 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 085 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 086 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 087 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 088 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 089 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 090 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 091 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 092 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 093 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 094 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 095 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 096 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 097 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 098 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 099 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 100 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 101 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 102 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 103 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 104 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 105 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 106 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 107 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 108 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 109 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 110 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 111 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 112 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 113 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 114 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 115 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 116 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 117 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 118 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 119 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 120 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 121 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 122 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 123 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 124 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 125 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 126 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 127 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 128 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 129 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 130 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 131 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 132 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 133 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 134 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 135 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 136 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 137 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 138 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 139 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 140 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 141 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 142 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 143 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 144 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 145 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 146 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 147 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 148 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 149 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 150 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 151 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 152 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 153 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 154 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 155 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 156 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 157 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 158 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 159 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 160 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 161 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 162 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 163 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 164 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 165 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 166 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 167 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 168 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 169 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 170 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 171 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 172 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 173 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 174 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 175 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 176 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 177 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 178 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 179 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 180 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 181 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 182 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 183 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 184 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 185 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 186 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 187 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 188 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 189 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 190 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 191 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 192 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 193 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 194 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 195 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 196 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 197 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 198 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 199 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 200 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 201 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 202 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 203 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 204 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 205 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 206 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 207 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 208 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 209 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 210 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 211 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 212 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 213 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 214 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 215 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 216 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 217 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 218 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 219 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 220 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 221 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 222 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 223 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 224 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 225 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 226 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 227 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 228 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 229 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 230 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 231 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 232 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 233 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 234 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 235 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 236 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 237 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 238 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 239 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 240 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 241 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 242 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 243 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 244 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 245 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 246 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 247 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 248 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 249 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 250 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 250 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 251 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 252 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 253 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 254 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 254 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 256 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 257 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 258 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 259 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 260 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 261 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 262 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 263 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 264 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 265 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 266 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 267 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 268 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 269 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 270 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 271 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 272 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 273 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 274 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 275 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 276 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 277 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 278 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 279 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 280 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 281 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 282 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 283 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 284 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 285 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 286 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 287 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 288 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 289 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 290 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 291 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 292 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 293 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 294 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 295 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 296 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 297 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 298 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 299 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 300 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 301 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 302 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 303 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 304 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 305 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 306 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 307 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 307 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 308 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 309 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 310 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 311 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 312 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 313 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 314 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 315 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 316 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 317 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 318 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 319 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 320 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 321 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 322 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 323 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 324 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 325 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 326 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 327 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 328 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 329 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 330 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 331 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 332 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 333 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 334 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 335 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 336 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 337 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 338 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 339 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 340 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 341 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 342 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 343 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 344 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 345 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 346 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 347 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 348 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 349 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 350 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 351 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 352 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 353 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 354 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 355 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 356 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 357 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 358 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 359 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 360 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 361 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 362 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 363 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 364 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 365 พากย์ไทย
Bleach ตอนที่ 366 End พากย์ไทย

Streamango

Bleach ตอนที่ 001
Bleach ตอนที่ 002
Bleach ตอนที่ 003
Bleach ตอนที่ 004
Bleach ตอนที่ 005
Bleach ตอนที่ 006
Bleach ตอนที่ 007
Bleach ตอนที่ 008
Bleach ตอนที่ 009
Bleach ตอนที่ 010
Bleach ตอนที่ 011
Bleach ตอนที่ 012
Bleach ตอนที่ 013
Bleach ตอนที่ 014
Bleach ตอนที่ 015
Bleach ตอนที่ 016
Bleach ตอนที่ 017
Bleach ตอนที่ 018
Bleach ตอนที่ 019
Bleach ตอนที่ 020
Bleach ตอนที่ 021
Bleach ตอนที่ 022
Bleach ตอนที่ 023
Bleach ตอนที่ 024
Bleach ตอนที่ 025
Bleach ตอนที่ 026
Bleach ตอนที่ 027
Bleach ตอนที่ 028
Bleach ตอนที่ 029
Bleach ตอนที่ 030
Bleach ตอนที่ 031
Bleach ตอนที่ 032
Bleach ตอนที่ 033
Bleach ตอนที่ 034
Bleach ตอนที่ 035
Bleach ตอนที่ 036
Bleach ตอนที่ 037
Bleach ตอนที่ 038
Bleach ตอนที่ 039
Bleach ตอนที่ 040
Bleach ตอนที่ 041
Bleach ตอนที่ 042
Bleach ตอนที่ 043
Bleach ตอนที่ 044
Bleach ตอนที่ 045
Bleach ตอนที่ 046
Bleach ตอนที่ 047
Bleach ตอนที่ 048
Bleach ตอนที่ 049
Bleach ตอนที่ 050
Bleach ตอนที่ 051
Bleach ตอนที่ 052
Bleach ตอนที่ 053
Bleach ตอนที่ 054
Bleach ตอนที่ 055
Bleach ตอนที่ 056
Bleach ตอนที่ 057
Bleach ตอนที่ 058
Bleach ตอนที่ 059
Bleach ตอนที่ 060
Bleach ตอนที่ 061
Bleach ตอนที่ 062
Bleach ตอนที่ 063
Bleach ตอนที่ 064
Bleach ตอนที่ 065
Bleach ตอนที่ 066
Bleach ตอนที่ 067
Bleach ตอนที่ 068
Bleach ตอนที่ 069
Bleach ตอนที่ 070
Bleach ตอนที่ 071
Bleach ตอนที่ 072
Bleach ตอนที่ 073
Bleach ตอนที่ 074
Bleach ตอนที่ 075
Bleach ตอนที่ 076
Bleach ตอนที่ 077
Bleach ตอนที่ 078
Bleach ตอนที่ 079
Bleach ตอนที่ 080
Bleach ตอนที่ 081
Bleach ตอนที่ 082
Bleach ตอนที่ 083
Bleach ตอนที่ 084
Bleach ตอนที่ 085
Bleach ตอนที่ 086
Bleach ตอนที่ 087
Bleach ตอนที่ 088
Bleach ตอนที่ 089
Bleach ตอนที่ 090
Bleach ตอนที่ 091
Bleach ตอนที่ 092
Bleach ตอนที่ 093
Bleach ตอนที่ 094
Bleach ตอนที่ 095
Bleach ตอนที่ 096
Bleach ตอนที่ 097
Bleach ตอนที่ 098
Bleach ตอนที่ 099
Bleach ตอนที่ 100
Bleach ตอนที่ 101
Bleach ตอนที่ 102
Bleach ตอนที่ 103
Bleach ตอนที่ 104
Bleach ตอนที่ 105
Bleach ตอนที่ 106
Bleach ตอนที่ 107
Bleach ตอนที่ 108
Bleach ตอนที่ 109
Bleach ตอนที่ 110
Bleach ตอนที่ 111
Bleach ตอนที่ 112
Bleach ตอนที่ 113
Bleach ตอนที่ 114
Bleach ตอนที่ 115
Bleach ตอนที่ 116
Bleach ตอนที่ 117
Bleach ตอนที่ 118
Bleach ตอนที่ 119
Bleach ตอนที่ 120
Bleach ตอนที่ 121
Bleach ตอนที่ 122
Bleach ตอนที่ 123
Bleach ตอนที่ 124
Bleach ตอนที่ 125
Bleach ตอนที่ 126
Bleach ตอนที่ 127
Bleach ตอนที่ 128
Bleach ตอนที่ 129
Bleach ตอนที่ 130
Bleach ตอนที่ 131
Bleach ตอนที่ 132
Bleach ตอนที่ 133
Bleach ตอนที่ 134
Bleach ตอนที่ 135
Bleach ตอนที่ 136
Bleach ตอนที่ 137
Bleach ตอนที่ 138
Bleach ตอนที่ 139
Bleach ตอนที่ 140
Bleach ตอนที่ 141
Bleach ตอนที่ 142
Bleach ตอนที่ 143
Bleach ตอนที่ 144
Bleach ตอนที่ 145
Bleach ตอนที่ 146
Bleach ตอนที่ 147
Bleach ตอนที่ 148
Bleach ตอนที่ 149
Bleach ตอนที่ 150
Bleach ตอนที่ 151
Bleach ตอนที่ 152
Bleach ตอนที่ 153
Bleach ตอนที่ 154
Bleach ตอนที่ 155
Bleach ตอนที่ 156
Bleach ตอนที่ 157
Bleach ตอนที่ 158
Bleach ตอนที่ 159
Bleach ตอนที่ 160
Bleach ตอนที่ 161
Bleach ตอนที่ 162
Bleach ตอนที่ 163
Bleach ตอนที่ 164
Bleach ตอนที่ 165
Bleach ตอนที่ 166
Bleach ตอนที่ 167
Bleach ตอนที่ 168
Bleach ตอนที่ 169
Bleach ตอนที่ 170
Bleach ตอนที่ 171
Bleach ตอนที่ 172
Bleach ตอนที่ 173
Bleach ตอนที่ 174
Bleach ตอนที่ 175
Bleach ตอนที่ 176
Bleach ตอนที่ 177
Bleach ตอนที่ 178
Bleach ตอนที่ 179
Bleach ตอนที่ 180
Bleach ตอนที่ 181
Bleach ตอนที่ 182
Bleach ตอนที่ 183
Bleach ตอนที่ 184
Bleach ตอนที่ 185
Bleach ตอนที่ 186
Bleach ตอนที่ 187
Bleach ตอนที่ 188
Bleach ตอนที่ 189
Bleach ตอนที่ 190
Bleach ตอนที่ 191
Bleach ตอนที่ 192
Bleach ตอนที่ 193
Bleach ตอนที่ 194
Bleach ตอนที่ 195
Bleach ตอนที่ 196
Bleach ตอนที่ 197
Bleach ตอนที่ 198
Bleach ตอนที่ 199
Bleach ตอนที่ 200
Bleach ตอนที่ 201
Bleach ตอนที่ 202
Bleach ตอนที่ 203
Bleach ตอนที่ 204
Bleach ตอนที่ 205
Bleach ตอนที่ 206
Bleach ตอนที่ 207
Bleach ตอนที่ 208
Bleach ตอนที่ 209
Bleach ตอนที่ 210
Bleach ตอนที่ 211
Bleach ตอนที่ 212
Bleach ตอนที่ 213
Bleach ตอนที่ 214
Bleach ตอนที่ 215
Bleach ตอนที่ 216
Bleach ตอนที่ 217
Bleach ตอนที่ 218
Bleach ตอนที่ 219
Bleach ตอนที่ 220
Bleach ตอนที่ 221
Bleach ตอนที่ 222
Bleach ตอนที่ 223
Bleach ตอนที่ 224
Bleach ตอนที่ 225
Bleach ตอนที่ 226
Bleach ตอนที่ 227
Bleach ตอนที่ 228
Bleach ตอนที่ 229
Bleach ตอนที่ 230
Bleach ตอนที่ 231
Bleach ตอนที่ 232
Bleach ตอนที่ 233
Bleach ตอนที่ 234
Bleach ตอนที่ 235
Bleach ตอนที่ 236
Bleach ตอนที่ 237
Bleach ตอนที่ 238
Bleach ตอนที่ 239
Bleach ตอนที่ 240
Bleach ตอนที่ 241
Bleach ตอนที่ 242
Bleach ตอนที่ 243
Bleach ตอนที่ 244
Bleach ตอนที่ 245
Bleach ตอนที่ 246
Bleach ตอนที่ 247
Bleach ตอนที่ 248
Bleach ตอนที่ 249
Bleach ตอนที่ 250
Bleach ตอนที่ 251
Bleach ตอนที่ 252
Bleach ตอนที่ 253
Bleach ตอนที่ 254
Bleach ตอนที่ 255
Bleach ตอนที่ 256
Bleach ตอนที่ 257
Bleach ตอนที่ 258
Bleach ตอนที่ 259
Bleach ตอนที่ 260
Bleach ตอนที่ 261
Bleach ตอนที่ 262
Bleach ตอนที่ 263
Bleach ตอนที่ 264
Bleach ตอนที่ 265
Bleach ตอนที่ 266
Bleach ตอนที่ 267
Bleach ตอนที่ 268
Bleach ตอนที่ 269
Bleach ตอนที่ 270
Bleach ตอนที่ 271
Bleach ตอนที่ 272
Bleach ตอนที่ 273
Bleach ตอนที่ 274
Bleach ตอนที่ 275
Bleach ตอนที่ 276
Bleach ตอนที่ 277
Bleach ตอนที่ 278
Bleach ตอนที่ 279
Bleach ตอนที่ 280
Bleach ตอนที่ 281
Bleach ตอนที่ 282
Bleach ตอนที่ 283
Bleach ตอนที่ 284
Bleach ตอนที่ 285
Bleach ตอนที่ 286
Bleach ตอนที่ 287
Bleach ตอนที่ 288
Bleach ตอนที่ 289
Bleach ตอนที่ 290
Bleach ตอนที่ 291
Bleach ตอนที่ 292
Bleach ตอนที่ 293
Bleach ตอนที่ 294
Bleach ตอนที่ 295
Bleach ตอนที่ 296
Bleach ตอนที่ 297
Bleach ตอนที่ 298
Bleach ตอนที่ 299
Bleach ตอนที่ 300
Bleach ตอนที่ 301
Bleach ตอนที่ 302
Bleach ตอนที่ 303
Bleach ตอนที่ 304
Bleach ตอนที่ 305
Bleach ตอนที่ 306
Bleach ตอนที่ 307
Bleach ตอนที่ 308
Bleach ตอนที่ 309
Bleach ตอนที่ 310
Bleach ตอนที่ 311
Bleach ตอนที่ 312
Bleach ตอนที่ 313
Bleach ตอนที่ 314
Bleach ตอนที่ 315
Bleach ตอนที่ 316
Bleach ตอนที่ 317
Bleach ตอนที่ 318
Bleach ตอนที่ 319
Bleach ตอนที่ 320
Bleach ตอนที่ 321
Bleach ตอนที่ 322
Bleach ตอนที่ 323
Bleach ตอนที่ 324
Bleach ตอนที่ 325
Bleach ตอนที่ 326
Bleach ตอนที่ 327
Bleach ตอนที่ 328
Bleach ตอนที่ 329
Bleach ตอนที่ 330
Bleach ตอนที่ 331
Bleach ตอนที่ 332
Bleach ตอนที่ 333
Bleach ตอนที่ 334
Bleach ตอนที่ 335
Bleach ตอนที่ 336
Bleach ตอนที่ 337
Bleach ตอนที่ 338
Bleach ตอนที่ 339
Bleach ตอนที่ 340
Bleach ตอนที่ 341
Bleach ตอนที่ 342
Bleach ตอนที่ 343
Bleach ตอนที่ 344
Bleach ตอนที่ 345
Bleach ตอนที่ 346
Bleach ตอนที่ 347
Bleach ตอนที่ 348
Bleach ตอนที่ 349
Bleach ตอนที่ 350
Bleach ตอนที่ 351
Bleach ตอนที่ 352
Bleach ตอนที่ 353
Bleach ตอนที่ 354
Bleach ตอนที่ 355
Bleach ตอนที่ 356
Bleach ตอนที่ 357
Bleach ตอนที่ 358
Bleach ตอนที่ 359
Bleach ตอนที่ 360
Bleach ตอนที่ 361
Bleach ตอนที่ 362
Bleach ตอนที่ 363
Bleach ตอนที่ 364
Bleach ตอนที่ 365
Bleach ตอนที่ 366_End

Openload

Bleach ตอนที่ 001
Bleach ตอนที่ 002
Bleach ตอนที่ 003
Bleach ตอนที่ 004
Bleach ตอนที่ 005
Bleach ตอนที่ 006
Bleach ตอนที่ 007
Bleach ตอนที่ 008
Bleach ตอนที่ 009
Bleach ตอนที่ 010
Bleach ตอนที่ 011
Bleach ตอนที่ 012
Bleach ตอนที่ 013
Bleach ตอนที่ 014
Bleach ตอนที่ 015
Bleach ตอนที่ 016
Bleach ตอนที่ 017
Bleach ตอนที่ 018
Bleach ตอนที่ 019
Bleach ตอนที่ 020
Bleach ตอนที่ 021
Bleach ตอนที่ 022
Bleach ตอนที่ 023
Bleach ตอนที่ 024
Bleach ตอนที่ 025
Bleach ตอนที่ 026
Bleach ตอนที่ 027
Bleach ตอนที่ 028
Bleach ตอนที่ 029
Bleach ตอนที่ 030
Bleach ตอนที่ 031
Bleach ตอนที่ 032
Bleach ตอนที่ 033
Bleach ตอนที่ 034
Bleach ตอนที่ 035
Bleach ตอนที่ 036
Bleach ตอนที่ 037
Bleach ตอนที่ 038
Bleach ตอนที่ 039
Bleach ตอนที่ 040
Bleach ตอนที่ 041
Bleach ตอนที่ 042
Bleach ตอนที่ 043
Bleach ตอนที่ 044
Bleach ตอนที่ 045
Bleach ตอนที่ 046
Bleach ตอนที่ 047
Bleach ตอนที่ 048
Bleach ตอนที่ 049
Bleach ตอนที่ 050
Bleach ตอนที่ 051
Bleach ตอนที่ 052
Bleach ตอนที่ 053
Bleach ตอนที่ 054
Bleach ตอนที่ 055
Bleach ตอนที่ 056
Bleach ตอนที่ 057
Bleach ตอนที่ 058
Bleach ตอนที่ 059
Bleach ตอนที่ 060
Bleach ตอนที่ 061
Bleach ตอนที่ 062
Bleach ตอนที่ 063
Bleach ตอนที่ 064
Bleach ตอนที่ 065
Bleach ตอนที่ 066
Bleach ตอนที่ 067
Bleach ตอนที่ 068
Bleach ตอนที่ 069
Bleach ตอนที่ 070
Bleach ตอนที่ 071
Bleach ตอนที่ 072
Bleach ตอนที่ 073
Bleach ตอนที่ 074
Bleach ตอนที่ 075
Bleach ตอนที่ 076
Bleach ตอนที่ 077
Bleach ตอนที่ 078
Bleach ตอนที่ 079
Bleach ตอนที่ 080
Bleach ตอนที่ 081
Bleach ตอนที่ 082
Bleach ตอนที่ 083
Bleach ตอนที่ 084
Bleach ตอนที่ 085
Bleach ตอนที่ 086
Bleach ตอนที่ 087
Bleach ตอนที่ 088
Bleach ตอนที่ 089
Bleach ตอนที่ 090
Bleach ตอนที่ 091
Bleach ตอนที่ 092
Bleach ตอนที่ 093
Bleach ตอนที่ 094
Bleach ตอนที่ 095
Bleach ตอนที่ 096
Bleach ตอนที่ 097
Bleach ตอนที่ 098
Bleach ตอนที่ 099
Bleach ตอนที่ 100
Bleach ตอนที่ 101
Bleach ตอนที่ 102
Bleach ตอนที่ 103
Bleach ตอนที่ 104
Bleach ตอนที่ 105
Bleach ตอนที่ 106
Bleach ตอนที่ 107
Bleach ตอนที่ 108
Bleach ตอนที่ 109
Bleach ตอนที่ 110
Bleach ตอนที่ 111
Bleach ตอนที่ 112
Bleach ตอนที่ 113
Bleach ตอนที่ 114
Bleach ตอนที่ 115
Bleach ตอนที่ 116
Bleach ตอนที่ 117
Bleach ตอนที่ 118
Bleach ตอนที่ 119
Bleach ตอนที่ 120
Bleach ตอนที่ 121
Bleach ตอนที่ 122
Bleach ตอนที่ 123
Bleach ตอนที่ 124
Bleach ตอนที่ 125
Bleach ตอนที่ 126
Bleach ตอนที่ 127
Bleach ตอนที่ 128
Bleach ตอนที่ 129
Bleach ตอนที่ 130
Bleach ตอนที่ 131
Bleach ตอนที่ 132
Bleach ตอนที่ 133
Bleach ตอนที่ 134
Bleach ตอนที่ 135
Bleach ตอนที่ 136
Bleach ตอนที่ 137
Bleach ตอนที่ 138
Bleach ตอนที่ 139
Bleach ตอนที่ 140
Bleach ตอนที่ 141
Bleach ตอนที่ 142
Bleach ตอนที่ 143
Bleach ตอนที่ 144
Bleach ตอนที่ 145
Bleach ตอนที่ 146
Bleach ตอนที่ 147
Bleach ตอนที่ 148
Bleach ตอนที่ 149
Bleach ตอนที่ 150
Bleach ตอนที่ 151
Bleach ตอนที่ 152
Bleach ตอนที่ 153
Bleach ตอนที่ 154
Bleach ตอนที่ 155
Bleach ตอนที่ 156
Bleach ตอนที่ 157
Bleach ตอนที่ 158
Bleach ตอนที่ 159
Bleach ตอนที่ 160
Bleach ตอนที่ 161
Bleach ตอนที่ 162
Bleach ตอนที่ 163
Bleach ตอนที่ 164
Bleach ตอนที่ 165
Bleach ตอนที่ 166
Bleach ตอนที่ 167
Bleach ตอนที่ 168
Bleach ตอนที่ 169
Bleach ตอนที่ 170
Bleach ตอนที่ 171
Bleach ตอนที่ 172
Bleach ตอนที่ 173
Bleach ตอนที่ 174
Bleach ตอนที่ 175
Bleach ตอนที่ 176
Bleach ตอนที่ 177
Bleach ตอนที่ 178
Bleach ตอนที่ 179
Bleach ตอนที่ 180
Bleach ตอนที่ 181
Bleach ตอนที่ 182
Bleach ตอนที่ 183
Bleach ตอนที่ 184
Bleach ตอนที่ 185
Bleach ตอนที่ 186
Bleach ตอนที่ 187
Bleach ตอนที่ 188
Bleach ตอนที่ 189
Bleach ตอนที่ 190
Bleach ตอนที่ 191
Bleach ตอนที่ 192
Bleach ตอนที่ 193
Bleach ตอนที่ 194
Bleach ตอนที่ 195
Bleach ตอนที่ 196
Bleach ตอนที่ 197
Bleach ตอนที่ 198
Bleach ตอนที่ 199
Bleach ตอนที่ 200
Bleach ตอนที่ 201
Bleach ตอนที่ 202
Bleach ตอนที่ 203
Bleach ตอนที่ 204
Bleach ตอนที่ 205
Bleach ตอนที่ 206
Bleach ตอนที่ 207
Bleach ตอนที่ 208
Bleach ตอนที่ 209
Bleach ตอนที่ 210
Bleach ตอนที่ 211
Bleach ตอนที่ 212
Bleach ตอนที่ 213
Bleach ตอนที่ 214
Bleach ตอนที่ 215
Bleach ตอนที่ 216
Bleach ตอนที่ 217
Bleach ตอนที่ 218
Bleach ตอนที่ 219
Bleach ตอนที่ 220
Bleach ตอนที่ 221
Bleach ตอนที่ 222
Bleach ตอนที่ 223
Bleach ตอนที่ 224
Bleach ตอนที่ 225
Bleach ตอนที่ 226
Bleach ตอนที่ 227
Bleach ตอนที่ 228
Bleach ตอนที่ 229
Bleach ตอนที่ 230
Bleach ตอนที่ 231
Bleach ตอนที่ 232
Bleach ตอนที่ 233
Bleach ตอนที่ 234
Bleach ตอนที่ 235
Bleach ตอนที่ 236
Bleach ตอนที่ 237
Bleach ตอนที่ 238
Bleach ตอนที่ 239
Bleach ตอนที่ 240
Bleach ตอนที่ 241
Bleach ตอนที่ 242
Bleach ตอนที่ 243
Bleach ตอนที่ 244
Bleach ตอนที่ 245
Bleach ตอนที่ 246
Bleach ตอนที่ 247
Bleach ตอนที่ 248
Bleach ตอนที่ 249
Bleach ตอนที่ 250
Bleach ตอนที่ 251
Bleach ตอนที่ 252
Bleach ตอนที่ 253
Bleach ตอนที่ 254
Bleach ตอนที่ 255
Bleach ตอนที่ 256
Bleach ตอนที่ 257
Bleach ตอนที่ 258
Bleach ตอนที่ 259
Bleach ตอนที่ 260
Bleach ตอนที่ 261
Bleach ตอนที่ 262
Bleach ตอนที่ 263
Bleach ตอนที่ 264
Bleach ตอนที่ 265
Bleach ตอนที่ 266
Bleach ตอนที่ 267
Bleach ตอนที่ 268
Bleach ตอนที่ 269
Bleach ตอนที่ 270
Bleach ตอนที่ 271
Bleach ตอนที่ 272
Bleach ตอนที่ 273
Bleach ตอนที่ 274
Bleach ตอนที่ 275
Bleach ตอนที่ 276
Bleach ตอนที่ 277
Bleach ตอนที่ 278
Bleach ตอนที่ 279
Bleach ตอนที่ 280
Bleach ตอนที่ 281
Bleach ตอนที่ 282
Bleach ตอนที่ 283
Bleach ตอนที่ 284
Bleach ตอนที่ 285
Bleach ตอนที่ 286
Bleach ตอนที่ 287
Bleach ตอนที่ 288
Bleach ตอนที่ 289
Bleach ตอนที่ 290
Bleach ตอนที่ 291
Bleach ตอนที่ 292
Bleach ตอนที่ 293
Bleach ตอนที่ 294
Bleach ตอนที่ 295
Bleach ตอนที่ 296
Bleach ตอนที่ 297
Bleach ตอนที่ 298
Bleach ตอนที่ 299
Bleach ตอนที่ 300
Bleach ตอนที่ 301
Bleach ตอนที่ 302
Bleach ตอนที่ 303
Bleach ตอนที่ 304
Bleach ตอนที่ 305
Bleach ตอนที่ 306
Bleach ตอนที่ 307
Bleach ตอนที่ 308
Bleach ตอนที่ 309
Bleach ตอนที่ 310
Bleach ตอนที่ 311
Bleach ตอนที่ 312
Bleach ตอนที่ 313
Bleach ตอนที่ 314
Bleach ตอนที่ 315
Bleach ตอนที่ 316
Bleach ตอนที่ 317
Bleach ตอนที่ 318
Bleach ตอนที่ 319
Bleach ตอนที่ 320
Bleach ตอนที่ 321
Bleach ตอนที่ 322
Bleach ตอนที่ 323
Bleach ตอนที่ 324
Bleach ตอนที่ 325
Bleach ตอนที่ 326
Bleach ตอนที่ 327
Bleach ตอนที่ 328
Bleach ตอนที่ 329
Bleach ตอนที่ 330
Bleach ตอนที่ 331
Bleach ตอนที่ 332
Bleach ตอนที่ 333
Bleach ตอนที่ 334
Bleach ตอนที่ 335
Bleach ตอนที่ 336
Bleach ตอนที่ 337
Bleach ตอนที่ 338
Bleach ตอนที่ 339
Bleach ตอนที่ 340
Bleach ตอนที่ 341
Bleach ตอนที่ 342
Bleach ตอนที่ 343
Bleach ตอนที่ 344
Bleach ตอนที่ 345
Bleach ตอนที่ 346
Bleach ตอนที่ 347
Bleach ตอนที่ 348
Bleach ตอนที่ 349
Bleach ตอนที่ 350
Bleach ตอนที่ 351
Bleach ตอนที่ 352
Bleach ตอนที่ 353
Bleach ตอนที่ 354
Bleach ตอนที่ 355
Bleach ตอนที่ 356
Bleach ตอนที่ 357
Bleach ตอนที่ 358
Bleach ตอนที่ 359
Bleach ตอนที่ 360
Bleach ตอนที่ 361
Bleach ตอนที่ 362
Bleach ตอนที่ 363
Bleach ตอนที่ 364
Bleach ตอนที่ 365
Bleach ตอนที่ 366_End

GG Drive

Bleach Season 1 ตัวแทนยมทูต ตอนที่ 1-20

Bleach 001
Bleach 002
Bleach 003
Bleach 004
Bleach 005
Bleach 006
Bleach 007
Bleach 008
Bleach 009
Bleach 010
Bleach 011
Bleach 012
Bleach 013
Bleach 014
Bleach 015
Bleach 016
Bleach 017
Bleach 018
Bleach 019
Bleach 020

Bleach Season 2 ปฐมบทโซลโซไซตี้ ตอนที่ 21-41

Bleach 2 Soul Society The Entry บลีช เทพมรณะ 2 ปฐมบทโซลโซไซตี้ Vol.1
Bleach 2 Soul Society The Entry บลีช เทพมรณะ 2 ปฐมบทโซลโซไซตี้ Vol.2
Bleach 2 Soul Society The Entry บลีช เทพมรณะ 2 ปฐมบทโซลโซไซตี้ Vol.3
Bleach 2 Soul Society The Entry บลีช เทพมรณะ 2 ปฐมบทโซลโซไซตี้ Vol.4
Bleach 2 Soul Society The Entry บลีช เทพมรณะ 2 ปฐมบทโซลโซไซตี้ Vol.5 [END]

Bleach Season 3 บทสรุปโซลโซไซตี้ ตอนที่ 42-63

Bleach 3 Soul Society The Rescue บลีช เทพมรณะ 3 บทสรุปโซลโซไซตี้ Vol.1
Bleach 3 Soul Society The Rescue บลีช เทพมรณะ 3 บทสรุปโซลโซไซตี้ Vol.2
Bleach 3 Soul Society The Rescue บลีช เทพมรณะ 3 บทสรุปโซลโซไซตี้ Vol.3
Bleach 3 Soul Society The Rescue บลีช เทพมรณะ 3 บทสรุปโซลโซไซตี้ Vol.4
Bleach 3 Soul Society The Rescue บลีช เทพมรณะ 3 บทสรุปโซลโซไซตี้ Vol.5 [END]

Bleach Season 4 เบาท์ เผ่ากลืนวิญญาณ ตอนที่ 64-91

Bleach 4 The Bount บลีช เทพมรณะ 4 เบ้าท์ เผ่ากลืนวิญญาณ Vol.1
Bleach 4 The Bount บลีช เทพมรณะ 4 เบ้าท์ เผ่ากลืนวิญญาณ Vol.2
Bleach 4 The Bount บลีช เทพมรณะ 4 เบ้าท์ เผ่ากลืนวิญญาณ Vol.3
Bleach 4 The Bount บลีช เทพมรณะ 4 เบ้าท์ เผ่ากลืนวิญญาณ Vol.4
Bleach 4 The Bount บลีช เทพมรณะ 4 เบ้าท์ เผ่ากลืนวิญญาณ Vol.5
Bleach 4 The Bount บลีช เทพมรณะ 4 เบ้าท์ เผ่ากลืนวิญญาณ Vol.6
Bleach 4 The Bount บลีช เทพมรณะ 4 เบ้าท์ เผ่ากลืนวิญญาณ Vol.7 [END]

Bleach Season 5 กระหน่ำวิญญาณ ตอนที่ 92-109

Bleach 092
Bleach 093
Bleach 094
Bleach 095
Bleach 096
Bleach 097
Bleach 098
Bleach 099
Bleach 100
Bleach 101
Bleach 102
Bleach 103
Bleach 104
Bleach 105
Bleach 106
Bleach 107
Bleach 108
Bleach 109

Bleach Season 6 เผชิญหน้าอารันคาร์ ตอนที่ 110-131

Bleach 6 Arrancar The Arrival บลีช เทพมรณะ 6 เผชิญหน้าอารันคาร์ Vol.1
Bleach 6 Arrancar The Arrival บลีช เทพมรณะ 6 เผชิญหน้าอารันคาร์ Vol.2
Bleach 6 Arrancar The Arrival บลีช เทพมรณะ 6 เผชิญหน้าอารันคาร์ Vol.3
Bleach 6 Arrancar The Arrival บลีช เทพมรณะ 6 เผชิญหน้าอารันคาร์ Vol.4
Bleach 6 Arrancar The Arrival บลีช เทพมรณะ 6 เผชิญหน้าอารันคาร์ Vol.5 [END]

Bleach Season 7 ฮูเอโกมุนโด้ ตอนที่ 132-151

Bleach 7 Arrancar The Hueco Mundo Sneak Entry บลีช เทพมรณะ 7 อุเอโกมุนโด Vol.1
Bleach 7 Arrancar The Hueco Mundo Sneak Entry บลีช เทพมรณะ 7 อุเอโกมุนโด Vol.2
Bleach 7 Arrancar The Hueco Mundo Sneak Entry บลีช เทพมรณะ 7 อุเอโกมุนโด Vol.3
Bleach 7 Arrancar The Hueco Mundo Sneak Entry บลีช เทพมรณะ 7 อุเอโกมุนโด Vol.4
Bleach 7 Arrancar The Hueco Mundo Sneak Entry บลีช เทพมรณะ 7 อุเอโกมุนโด Vol.5 [END]

Bleach Season 8 ดวลเดือดอารันคาร์ ตอนที่ 152-167

Bleach 152
Bleach 153
Bleach 154
Bleach 155
Bleach 156
Bleach 157
Bleach 158
Bleach 159
Bleach 160
Bleach 161
Bleach 162
Bleach 163
Bleach 164
Bleach 165
Bleach 166
Bleach 167

Bleach Season 9 หัวหน้าหน่วยคนใหม่ อามะไก ชูสุเกะ ตอนที่ 168-189

Bleach 9 New Captain Shusuke Amagai บลีช เทพมรณะ 9 หัวหน้าหน่วยคนใหม่ อามะไก ชูสุเกะ Vol.1
Bleach 9 New Captain Shusuke Amagai บลีช เทพมรณะ 9 หัวหน้าหน่วยคนใหม่ อามะไก ชูสุเกะ Vol.2
Bleach 9 New Captain Shusuke Amagai บลีช เทพมรณะ 9 หัวหน้าหน่วยคนใหม่ อามะไก ชูสุเกะ Vol.3
Bleach 9 New Captain Shusuke Amagai บลีช เทพมรณะ 9 หัวหน้าหน่วยคนใหม่ อามะไก ชูสุเกะ Vol.4
Bleach 9 New Captain Shusuke Amagai บลีช เทพมรณะ 9 หัวหน้าหน่วยคนใหม่ อามะไก ชูสุเกะ Vol.5 [END]

Bleach Season 10 ยมทูต ปะทะ อารันคาร์ ตอนที่ 190-205

Bleach 10 Arrancar vs Shinigami บลีช เทพมรณะ 10 ยมทูต ปะทะ อารันคาร์ Vol.1
Bleach 10 Arrancar vs Shinigami บลีช เทพมรณะ 10 ยมทูต ปะทะ อารันคาร์ Vol.2
Bleach 10 Arrancar vs Shinigami บลีช เทพมรณะ 10 ยมทูต ปะทะ อารันคาร์ Vol.3
Bleach 10 Arrancar vs Shinigami บลีช เทพมรณะ 10 ยมทูต ปะทะ อารันคาร์ Vol.4 [END]

Bleach Season 11 อดีตกาล ตอนที่ 206-212

Bleach 11 The Past บลีช เทพมรณะ 11 อดีตกาล Vol.1
Bleach 11 The Past บลีช เทพมรณะ 11 อดีตกาล Vol.2 [END]

Bleach Season 12 อารันคาร์ศึกตัดสินบัลลังก์ฟ้า ตอนที่ 213-229

Bleach 12 Battle in Karakura บลีช เทพมรณะ 12 อารันคาร์ศึกตัดสินบัลลังก์ฟ้า Vol.1
Bleach 12 Battle in Karakura บลีช เทพมรณะ 12 อารันคาร์ศึกตัดสินบัลลังก์ฟ้า Vol.2
Bleach 12 Battle in Karakura บลีช เทพมรณะ 12 อารันคาร์ศึกตัดสินบัลลังก์ฟ้า Vol.3
Bleach 12 Battle in Karakura บลีช เทพมรณะ 12 อารันคาร์ศึกตัดสินบัลลังก์ฟ้า Vol.4 [END]

Bleach Season 13 ตำนานดาบพิฆาตวิญญาณ ตอนที่ 230-265

Bleach 13 Zanpakuto the Alternate Tale บลีช เทพมรณะ 13 ตำนานดาบพิฆาตวิญญาณ Vol.1
Bleach 13 Zanpakuto the Alternate Tale บลีช เทพมรณะ 13 ตำนานดาบพิฆาตวิญญาณ Vol.2
Bleach 13 Zanpakuto the Alternate Tale บลีช เทพมรณะ 13 ตำนานดาบพิฆาตวิญญาณ Vol.3
Bleach 13 Zanpakuto the Alternate Tale บลีช เทพมรณะ 13 ตำนานดาบพิฆาตวิญญาณ Vol.4
Bleach 13 Zanpakuto the Alternate Tale บลีช เทพมรณะ 13 ตำนานดาบพิฆาตวิญญาณ Vol.5
Bleach 13 Zanpakuto the Alternate Tale บลีช เทพมรณะ 13 ตำนานดาบพิฆาตวิญญาณ Vol.6
Bleach 13 Zanpakuto the Alternate Tale บลีช เทพมรณะ 13 ตำนานดาบพิฆาตวิญญาณ Vol.7
Bleach 13 Zanpakuto the Alternate Tale บลีช เทพมรณะ 13 ตำนานดาบพิฆาตวิญญาณ Vol.8
Bleach 13 Zanpakuto the Alternate Tale บลีช เทพมรณะ 13 ตำนานดาบพิฆาตวิญญาณ Vol.9 [END]

Bleach Season 14 ล้างพันธ์อารันคาร์ ตอนที่ 266-316

Bleach 14 Arrancar Downfall Arc Vol.01
Bleach 14 Arrancar Downfall Arc Vol.02
Bleach 14 Arrancar Downfall Arc Vol.03
Bleach 14 Arrancar Downfall Arc Vol.04
Bleach 14 Arrancar Downfall Arc Vol.05
Bleach 14 Arrancar Downfall Arc Vol.06
Bleach 14 Arrancar Downfall Arc Vol.07
Bleach 14 Arrancar Downfall Arc Vol.08
Bleach 14 Arrancar Downfall Arc Vol.09
Bleach 14 Arrancar Downfall Arc Vol.10
Bleach 14 Arrancar Downfall Arc Vol.11
Bleach 14 Arrancar Downfall Arc Vol.12

Bleach Season 15 – 13 หน่วยพิทักษ์ประจัญบาน ตอนที่ 317-342

Bleach 15 Squad 13 Incursion บลีช เทพมรณะ 15 สิบสามหน่วยพิทักษ์ประจัญบาน Vol.1
Bleach 15 Squad 13 Incursion บลีช เทพมรณะ 15 สิบสามหน่วยพิทักษ์ประจัญบาน Vol.2
Bleach 15 Squad 13 Incursion บลีช เทพมรณะ 15 สิบสามหน่วยพิทักษ์ประจัญบาน Vol.3
Bleach 15 Squad 13 Incursion บลีช เทพมรณะ 15 สิบสามหน่วยพิทักษ์ประจัญบาน Vol.4
Bleach 15 Squad 13 Incursion บลีช เทพมรณะ 15 สิบสามหน่วยพิทักษ์ประจัญบาน Vol.5
Bleach 15 Squad 13 Incursion บลีช เทพมรณะ 15 สิบสามหน่วยพิทักษ์ประจัญบาน Vol.6 [END]

Bleach Season 16 สนธยาของยมทูต ตอนที่ 343-366 End

[M2L] Bleach 16 The Lost Agent บลีช เทพมรณะ 16 สนธยาของยมฑูต Vol.1
[M2L] Bleach 16 The Lost Agent บลีช เทพมรณะ 16 สนธยาของยมฑูต Vol.2
[M2L] Bleach 16 The Lost Agent บลีช เทพมรณะ 16 สนธยาของยมฑูต Vol.3
[M2L] Bleach 16 The Lost Agent บลีช เทพมรณะ 16 สนธยาของยมฑูต Vol.4
[M2L] Bleach 16 The Lost Agent บลีช เทพมรณะ 16 สนธยาของยมฑูต Vol.5
[M2L] Bleach 16 The Lost Agent บลีช เทพมรณะ 16 สนธยาของยมฑูต Vol.6 [END]

บลีช เทพมรณะ เดอะ มูฟวี่

Bleach The Movie 1
Bleach The Movie 2
Bleach The Movie 3
Bleach The Movie 4

แสดงความคิดเห็น/แจ้งลิ้งเสีย

==Ads==
web
analytics Copyright © 2019 BigC-Anime.com
top