Gintama กินทามะ ปี 1-9 ตอนที่ 1-336 พากย์ไทย

เรื่องย่อ : กล่าวถึงฉากในเมืองเอโดะ (คือโตเกียวในปัจจุบัน เอโดะเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียวในปี พ.ศ. 2405) ประเทศญี่ปุ่น ในยุคเอโดะ ยุคที่มนุษย์ต่างดาวที่เรียกกันว่า ชาวสวรรค์ ได้มาตั้งรกรากบนโลกมนุษย์ ชาวสวรรค์ได้ออกคำสั่งริบยศถาบรรดาศักดิ์และยึดดาบของซามูไรไปทำให้ยุค รุ่งเรืองของซามูไรได้จบสิ้นลง ชาวสวรรค์ได้มีอำนาจเหนือเอโดะมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีคนหนึ่งที่ยังยึดมั่นในจิตวิญญาณของซามูไร เขาชื่อ ซากาตะ กินโทกิ เคยเป็นนักรบซามูไรต่อต้านชาวสวรรค์ ปัจจุบันเปิดร้านรับจ้างสารพัด มีผู้ช่วยคือ ชิมูระ ชินปาจิ หนุ่มแว่นที่ทำงานเพื่อเรียนรู้จิตวิญญาณของซามูไร และคางุระ เด็กหญิงชาวสวรรค์เผ่ายาโตะ ทั้งสามทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านและเลี้ยงชีวิตในยุคมืดของ ซามูไร

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 1-49 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 1-2 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 3 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 4 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 5 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 6 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 7 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 8 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 9 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 24 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 25 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 26 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 27 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 28 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 29 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 30 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 31 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 32 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 33 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 34 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 35 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 36 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 37 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 38 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 39 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 40 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 41 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 42 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 43 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 44 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 45 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 46 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 47 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 48 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 49 พากย์ไทย จบภาค

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 50-99 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.1 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.2 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.3 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.4 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.5 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.6 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.7 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.8 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.9 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.10 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.11 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.12 พากย์ไทย จบภาค

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 100-150 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.1 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.2 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.3 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.4 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.5 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.6 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.7 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.8 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.9 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.10 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.11 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.12 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.13 พากย์ไทย จบภาค

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 151-201 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.1 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.2 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.3 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.4 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.5 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.6 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.7 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.8 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.9 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.10 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.11 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.12 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.13 พากย์ไทย จบภาค

Gintama กินทามะ ปี 5 ตอนที่ 202-252 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.1 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.2 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.3 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.4 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.5 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.6 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.7 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.8 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.9 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.10 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.11 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.12 พากย์ไทย
Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.13 พากย์ไทย จบภาค

Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 253-265 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 253 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 254 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 255 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 256 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 257 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 258 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 259 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 260 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 261 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 262 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 263 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 264 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 265 ซับไทย จบภาค

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 266 – 316 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 266 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 267 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 268 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 269 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 270 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 271 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 272 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 273 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 274 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 275 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 276 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 277 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 278 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 279 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 280 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 281 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 282 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 283 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 284 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 285 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 286 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 287 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 288 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 289 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 290 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 291 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 292 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 293 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 294 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 295 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 296 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 297 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 298 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 299 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 300 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 301 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 302 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 303 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 304 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 305 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 306 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 307 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 308 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 309 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 310 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 311 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 312 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 313 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 314 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 315 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 316 ซับไทย จบภาค

Gintama Love Potion Arc กินทามะ โคตรยาเสน่ห์ OAD ตอนที่ 1-2 ซับไทย
Gintama Love Potion Arc กินทามะ โคตรยาเสน่ห์ OAD ตอนที่ 01 ซับไทย
Gintama Love Potion Arc กินทามะ โคตรยาเสน่ห์ OAD ตอนที่ 02 ตอนจบ ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 317-328
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 317 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 318 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 319 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 320 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 321 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 322 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 323 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 324 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 325 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 326 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 327 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 328 ซับไทย จบภาค

Gintama กินทามะ ปี 9 ( สำรอง Openload )
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 329 ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 329 ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 329 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 330 ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 330 ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 330 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 331 ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 331 ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 331 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 332 ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 332 ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 332 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 333 ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 333 ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 333 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 334 ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 334 ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 334 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 335 ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 335 ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 335 ซับไทย
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 336 ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 336 ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 336 ซับไทย