Beelzebub เบลเซบับ เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 1-60 จบ [พากย์ไทย]

==Ads==

Beelzebub เบลเซบับ เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย

เรื่องย่อ Beelzebub เบลเซบับ เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย

เรื่องราวของ ทัตสึมิ โองะ นักเลงแห่งโรงเรียนอิ ชิยามะ วันหนึ่ง เขาได้มีเรื่องกับคนอื่นซึ่งก็แน่นอน ว่าเขาก็ชนะอย่างสบายอยู่แล้ว…แต่เรื่องราวมัน จากนี้ต่างหาก ที่เขาได้เก็บเด็กทารกคนหนึ่งมา เด็กผู้นั้นมีนามว่า ไคเซอร์ เดอ เอมเพอราน่า เบลเซบับ ที่ 4 ว่าที่ ราชาปีศาจคนต่อไป แต่แล้ว ก็มีเลขาสาวของราชาปีศาจคนปัจจุบัน นามว่า ฮิลเดการ์ด ต้องมาดูแลเจ้าหนูเบลเรื่องราว ไม่ได้จบเพียงแค่นี้ ความวุ่นวายต่างๆจะ เริ่มขึ้นต่อจากนี้ไปต่างหาก

Beelzebub เบลเซบับ เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย [พากย์ไทย]

Rapidvideo


Beelzebub ตอนที่ 01 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 02 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 03 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 04 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 05 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 06 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 07 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 08 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 09 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 24 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 25 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 26 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 27 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 28 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 29 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 30 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 31 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 32 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 33 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 34 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 35 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 36 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 37 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 38 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 39 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 40 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 41 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 42 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 43 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 44 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 45 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 46 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 47 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 48 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 49 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 50 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 51 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 52 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 53 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 54 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 55 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 56 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 57 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 58 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 59 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 60 จบ พากย์ไทย

Player #1


Beelzebub ตอนที่ 01 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 02 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 03 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 04 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 05 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 06 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 07 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 08 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 09 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 24 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 25 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 26 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 27 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 28 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 29 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 30 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 31 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 32 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 33 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 34 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 35 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 36 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 37 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 38 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 39 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 40 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 41 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 42 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 43 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 44 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 45 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 46 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 47 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 48 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 49 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 50 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 51 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 52 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 53 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 54 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 55 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 56 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 57 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 58 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 59 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 60 จบ พากย์ไทย

Player #2


Beelzebub ตอนที่ 01 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 02 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 03 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 04 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 05 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 06 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 07 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 08 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 09 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 24 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 25 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 26 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 27 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 28 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 29 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 30 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 31 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 32 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 33 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 34 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 35 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 36 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 37 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 38 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 39 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 40 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 41 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 42 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 43 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 44 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 45 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 46 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 47 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 48 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 49 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 50 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 51 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 52 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 53 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 54 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 55 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 56 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 57 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 58 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 59 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 60 จบ พากย์ไทย

GG DriveBeelzebub ตอนที่ 01 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 02 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 03 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 04 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 05 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 06 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 07 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 08 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 09 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 24 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 25 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 26 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 27 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 28 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 29 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 30 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 31 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 32 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 33 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 34 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 35 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 36 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 37 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 38 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 39 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 40 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 41 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 42 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 43 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 44 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 45 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 46 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 47 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 48 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 49 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 50 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 51 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 52 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 53 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 54 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 55 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 56 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 57 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 58 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 59 พากย์ไทย
Beelzebub ตอนที่ 60 จบ พากย์ไทย

SM

แสดงความคิดเห็น/แจ้งลิ้งเสีย

==Ads==
web
analytics Copyright © 2019 BigC-Anime.com
top