Major Season 1-6 ถนนนักสู้สู่ทีมเบสบอล ตอนที่ 1-154 จบ [พากย์ไทย]

==Ads==

เรื่องย่อ Major Season 1,2,3,4,5,6 มีเด็กชายคนหนึ่งเป็นลูกของนักเบสบอลอาชีพชื่อว่า ฮอนดะ โกโร่ (พระเอก)มีความฝันอยากเป็นนักเบสบอลมืออาชีพเหมือนพ่อของตนเอง แม่ของโกโร่คุงตายไปตั้งแต่โกโร่ยังอายุ 5 ปี และมีแม่ใหม่ที่เป็นครูในโรงเรียนอนุบาลที่โกโร่คุงเรียนอยู่ชื่อ โมโมโกะ โฮชิโนะ เป้นคนที่ดูแลโกโร่ตอนพ่อโกโร่ไปแข่งขันเบสบอลกลับมาตอนดึก วันหนึ่งแขนของ ฮอนดะ ชิเงฮารุ(พ่อของโกโร่)ได้รับบาดเจ็บจึงไม่สามารถเล่นเป็นตำแหน่งพีชเชอร์ได้ผู้จัดการทีมYohama Marine Star(Yokohama Blue Ocean)จึงขอให้เขาออกจากทีม เมื่อโกโร่รู้เข้าเขาก็คิดว่าพ่อของตนไม่สามารถเล่นเบสบอลได้อีกต่อไป แต่ ฮอนดะ ชิเกฮารุ(พ่อของโกโร่) ก็พยายามฝึกที่จะเป็นแบตเตอร์ตามคำแนะนำของ ชิเงโนะ ฮิเดกิ จนเขาสามารถเป็นแบตเตอร์ที่ดีได้และกลับมาเล่นในทีมYohama Marine Star(Yokohama Blue Ocean)อีกครั้งMajor Season 1 ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Major Season 1 ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Major Season 1 ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Major Season 1 ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Major Season 1 ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Major Season 1 ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Major Season 1 ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Major Season 1 ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Major Season 1 ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Major Season 1 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Major Season 1 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Major Season 1 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Major Season 1 ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Major Season 1 ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Major Season 1 ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Major Season 1 ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Major Season 1 ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Major Season 1 ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Major Season 1 ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Major Season 1 ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Major Season 1 ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Major Season 1 ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Major Season 1 ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Major Season 1 ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Major Season 1 ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Major Season 1 ตอนที่ 26 พากย์ไทย


Major Season 2 ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Major Season 2 ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Major Season 2 ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Major Season 2 ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Major Season 2 ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Major Season 2 ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Major Season 2 ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Major Season 2 ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Major Season 2 ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Major Season 2 ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Major Season 2 ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Major Season 2 ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Major Season 2 ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Major Season 2 ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Major Season 2 ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Major Season 2 ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Major Season 2 ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Major Season 2 ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Major Season 2 ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Major Season 2 ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Major Season 2 ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Major Season 2 ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Major Season 2 ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Major Season 2 ตอนที่ 50 พากย์ไทย

Major Season 2 ตอนที่ 51 พากย์ไทย

Major Season 2 ตอนที่ 52 พากย์ไทย


Major Season 3 ตอนที่ 53 พากย์ไทย

Major Season 3 ตอนที่ 54 พากย์ไทย

Major Season 3 ตอนที่ 55 พากย์ไทย

Major Season 3 ตอนที่ 56 พากย์ไทย

Major Season 3 ตอนที่ 57 พากย์ไทย

Major Season 3 ตอนที่ 58 พากย์ไทย

Major Season 3 ตอนที่ 59 พากย์ไทย

Major Season 3 ตอนที่ 60 พากย์ไทย

Major Season 3 ตอนที่ 61 พากย์ไทย

Major Season 3 ตอนที่ 62 พากย์ไทย

Major Season 3 ตอนที่ 63 พากย์ไทย

Major Season 3 ตอนที่ 64 พากย์ไทย

Major Season 3 ตอนที่ 65 พากย์ไทย

Major Season 3 ตอนที่ 66 พากย์ไทย

Major Season 3 ตอนที่ 67 พากย์ไทย

Major Season 3 ตอนที่ 68 พากย์ไทย

Major Season 3 ตอนที่ 69 พากย์ไทย

Major Season 3 ตอนที่ 70 พากย์ไทย

Major Season 3 ตอนที่ 71 พากย์ไทย

Major Season 3 ตอนที่ 72 พากย์ไทย

Major Season 3 ตอนที่ 73 พากย์ไทย

Major Season 3 ตอนที่ 74 พากย์ไทย

Major Season 3 ตอนที่ 75 พากย์ไทย

Major Season 3 ตอนที่ 76 พากย์ไทย

Major Season 3 ตอนที่ 77 พากย์ไทย

Major Season 3 ตอนที่ 78 พากย์ไทย


Major Season 4 ตอนที่ 79 พากย์ไทย

Major Season 4 ตอนที่ 80 พากย์ไทย

Major Season 4 ตอนที่ 81 พากย์ไทย

Major Season 4 ตอนที่ 82 พากย์ไทย

Major Season 4 ตอนที่ 83 พากย์ไทย

Major Season 4 ตอนที่ 84 พากย์ไทย

Major Season 4 ตอนที่ 85 พากย์ไทย

Major Season 4 ตอนที่ 86 พากย์ไทย

Major Season 4 ตอนที่ 87 พากย์ไทย

Major Season 4 ตอนที่ 88 พากย์ไทย

Major Season 4 ตอนที่ 89 พากย์ไทย

Major Season 4 ตอนที่ 90 พากย์ไทย

Major Season 4 ตอนที่ 91 พากย์ไทย

Major Season 4 ตอนที่ 92 พากย์ไทย

Major Season 4 ตอนที่ 93 พากย์ไทย

Major Season 4 ตอนที่ 94 พากย์ไทย

Major Season 4 ตอนที่ 95 พากย์ไทย

Major Season 4 ตอนที่ 96 พากย์ไทย

Major Season 4 ตอนที่ 97 พากย์ไทย

Major Season 4 ตอนที่ 98 พากย์ไทย

Major Season 4 ตอนที่ 99 พากย์ไทย

Major Season 4 ตอนที่ 100 พากย์ไทย

Major Season 4 ตอนที่ 101 พากย์ไทย

Major Season 4 ตอนที่ 102 พากย์ไทย

Major Season 4 ตอนที่ 103 พากย์ไทย

Major Season 4 ตอนที่ 104 พากย์ไทย


Major Season 5 ตอนที่ 105 พากย์ไทย

Major Season 5 ตอนที่ 106 พากย์ไทย

Major Season 5 ตอนที่ 107 พากย์ไทย

Major Season 5 ตอนที่ 108 พากย์ไทย

Major Season 5 ตอนที่ 109 พากย์ไทย

Major Season 5 ตอนที่ 110 พากย์ไทย

Major Season 5 ตอนที่ 111 พากย์ไทย

Major Season 5 ตอนที่ 112 พากย์ไทย

Major Season 5 ตอนที่ 113 พากย์ไทย

Major Season 5 ตอนที่ 114 พากย์ไทย

Major Season 5 ตอนที่ 115 พากย์ไทย

Major Season 5 ตอนที่ 116 พากย์ไทย

Major Season 5 ตอนที่ 117 พากย์ไทย

Major Season 5 ตอนที่ 118 พากย์ไทย

Major Season 5 ตอนที่ 119 พากย์ไทย

Major Season 5 ตอนที่ 120 พากย์ไทย

Major Season 5 ตอนที่ 121 พากย์ไทย

Major Season 5 ตอนที่ 122 พากย์ไทย

Major Season 5 ตอนที่ 123 พากย์ไทย

Major Season 5 ตอนที่ 124 พากย์ไทย

Major Season 5 ตอนที่ 125 พากย์ไทย

Major Season 5 ตอนที่ 126 พากย์ไทย

Major Season 5 ตอนที่ 127 พากย์ไทย

Major Season 5 ตอนที่ 128 พากย์ไทย

Major Season 5 ตอนที่ 129 พากย์ไทย


Major Season 6 ตอนที่ 130 พากย์ไทย

Major Season 6 ตอนที่ 131 พากย์ไทย

Major Season 6 ตอนที่ 132 พากย์ไทย

Major Season 6 ตอนที่ 133 พากย์ไทย

Major Season 6 ตอนที่ 134 พากย์ไทย

Major Season 6 ตอนที่ 135 พากย์ไทย

Major Season 6 ตอนที่ 136 พากย์ไทย

Major Season 6 ตอนที่ 137 พากย์ไทย

Major Season 6 ตอนที่ 138 พากย์ไทย

Major Season 6 ตอนที่ 139 พากย์ไทย

Major Season 6 ตอนที่ 140 พากย์ไทย

Major Season 6 ตอนที่ 141 พากย์ไทย

Major Season 6 ตอนที่ 142 พากย์ไทย

Major Season 6 ตอนที่ 143 พากย์ไทย

Major Season 6 ตอนที่ 144 พากย์ไทย

Major Season 6 ตอนที่ 145 พากย์ไทย

Major Season 6 ตอนที่ 146 พากย์ไทย

Major Season 6 ตอนที่ 147 พากย์ไทย

Major Season 6 ตอนที่ 148 พากย์ไทย

Major Season 6 ตอนที่ 149 พากย์ไทย

Major Season 6 ตอนที่ 150 พากย์ไทย

Major Season 6 ตอนที่ 151 พากย์ไทย

Major Season 6 ตอนที่ 152 พากย์ไทย

Major Season 6 ตอนที่ 153 พากย์ไทย

Major Season 6 ตอนที่ 154 จบ พากย์ไทย

แสดงความคิดเห็น/แจ้งลิ้งเสีย

==Ads==
web
analytics Copyright © 2019 BigC-Anime.com
top