Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ตอนที่ 1-37 จบ [พากย์ไทย]

==Ads==

เรื่องย่อ Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร ยางามิ ไลท์ นักเรียนม.ปลาย หัวดีอันดับหนึ่งของประเทศได้ไปพบ “บันทึกมรณะ” (เดธโน้ต) ของ ลุค ยมทูตผู้หนึ่งได้ทำให้ได้รับความสามารถพิเศษสามารถฆ่าคนได้ เพียงแค่รู้จักหน้าคนผู้นั้นแล้วเขียนชื่อลงไปในกระดาษของสมุดบันทึกเล่มนั้น โดยผู้ที่ถูกเขียนชื่อจะเกิดอาการหัวใจวาย เสียชีวิตภายในเวลา 40 วินาที ไลท์จึงตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงโลก โดยใช้เดธโน้ตฆ่าอาชญากร ผู้คนจึงขนานนามของผู้ฆ่า (ไลท์) ว่า “คิระ” (มาจากคำว่า killer ในภาษาอังกฤษ)


Death Note ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Death Note ตอนที่ 37 จบ พากย์ไทย

แสดงความคิดเห็น/แจ้งลิ้งเสีย

==Ads==
web
analytics Copyright © 2019 BigC-Anime.com
top