Astro Boy เจ้าหนูพลังปรมาณู ตอนที่ 1-52 จบ [พากย์ไทย]

==Ads==

เรื่องราวของ Astro Boy เกิดขึ้นในโลกแห่งอาคตเมื่อ Dr. Tenma นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะได้สร้างหุ่นยนตร์เด็กที่มีพลังมหาศาลชื่อว่า Astro Boy หรือ เจ้าหนูปรมาณูขึ้นมา โดยหวังว่าจะสามารถทดแทนลูก ชายของเขาที่เสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุ แต่เมื่อเจ้าหนูปรมาณูไม่สามารถ ทดแทนสิ่งที่ Dr. Tenma คาดหวังไว้ได้ เจ้าหนูปรมาณูจึงออกเดินทาง เพื่อแสวงหาการยอมรับ ซึ่งเขาไม่เคยได้รับจากผู้ที่สร้างเขาขึ้นมา แต่ กลับได้เจอกับโลกที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ระหว่างหุ่นยนตร์ เขาจึงกลับมาเพื่อกอบกู้โลกจากเหล่าร้าย และหวังว่าคนที่ปฏิเสธเขาไป แล้ว จะหันกลับมายอมรับในตัวเขา


Astro Boy ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 50 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 51 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 52 จบ พากย์ไทย

แสดงความคิดเห็น/แจ้งลิ้งเสีย

==Ads==
web
analytics Copyright © 2019 BigC-Anime.com
top