Great Teacher Onizuka (GTO) จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 1-43 จบ [พากย์ไทย]

==Ads==

เนื้อเรื่อง โอนิซึกะ เอคิจิ เป็นนักเลงที่โด่งดังในโชนัน แต่กลับตั้งความหวังไว้ว่าจะเป็นอาจารย์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่น จึงได้เดินทางมาโตเกียวกับเพื่อนตายที่ชื่อ ดันมะ ริวจิ โดยดันมะมาเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ที่โตเกียว ส่วนโอนิซึกะได้ไปฝึกสอนที่โรงเรียน??? และโดนนักเรียนในห้องที่เขามาเป็นอาจารย์ประจำชั้นแกล้ง เขาจึงต้องสั่งสอนนักเรียนเหล่านั้นด้วยนิสัยนักเลงเก่า จนทำให้พวกเขากลับมาเป็นเด็กดีและเคารพโอนิซึกะมาก

Great Teacher Onizuka (GTO)

จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 1-43 จบ พากย์ไทย

Player #1


Great Teacher Onizuka ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Great Teacher Onizuka ตอนที่ 43 จบ พากย์ไทย

GG DriveGTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 01 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 02 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 03 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 04 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 05 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 06 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 07 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 08 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 09 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 10 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 11 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 12 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 13 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 14 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 15 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 16 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 17 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 18 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 19 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 20 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 21 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 22 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 23 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 24 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 25 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 26 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 27 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 28 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 29 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 30 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 31 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 32 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 33 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 34 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 35 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 36 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 37 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 38 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 39 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 40 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 41 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 42 พากย์ไทย
GTO จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก ตอนที่ 43 จบ พากย์ไทย


แสดงความคิดเห็น/แจ้งลิ้งเสีย

==Ads==
web
analytics Copyright © 2019 BigC-Anime.com
top