Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 1-25 จบ (ซับไทย)

==Ads==

เรื่องย่อ เริ่มในปี ค.ศ. 2059 เป็นเวลาหลังจากเนื้อเรื่องในซีรีส์ มาครอสเซเว่น 14 ปี โดยที่เรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับกองยานอาณานิคมของ New UN Spacy (N.U.N.S.) ลำใหม่ที่ชื่อว่า มาครอสฟรอนเทียร์ และการปรากฏตัวของเครื่องบินรบวาริเอเบิล (Variable Fighter) รุ่นทดสอบ วีเอฟ-25 (VF-25) ของบริษัท S.M.S. ซึ่งเป็นบริษัททางการทหารของเอกชน เรื่องเริ่มที่ในกลุ่มอาณานิคมอพยพที่ 25 ที่ถูกเรียกว่า กองยานอาณานิคมมาครอสฟรอนเทียร์ถูกโจมีตีด้วยชนเผ่าต่างดาวVajra ในขณะที่ เชอริล โนม กำลังแสดงคอนเสิร์ตอยู่ ทำให้คอนเสิร์ตต้องยกเลิกกลางคัน

Macross ทุกภาค

Player #1

Macross Frontier ตอนที่ 01 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 01 ซับไทย

Macross Frontier ตอนที่ 02 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 02 ซับไทย

Macross Frontier ตอนที่ 03 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 03 ซับไทย

Macross Frontier ตอนที่ 04 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 04 ซับไทย

Macross Frontier ตอนที่ 05 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 05 ซับไทย

Macross Frontier ตอนที่ 06 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 06 ซับไทย

Macross Frontier ตอนที่ 07 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 07 ซับไทย

Macross Frontier ตอนที่ 08 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 08 ซับไทย

Macross Frontier ตอนที่ 09 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 09 ซับไทย

Macross Frontier ตอนที่ 10 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 10 ซับไทย

Macross Frontier ตอนที่ 11 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 11 ซับไทย

Macross Frontier ตอนที่ 12 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 12 ซับไทย

Macross Frontier ตอนที่ 13 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 13 ซับไทย

Macross Frontier ตอนที่ 14 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 14 ซับไทย

Macross Frontier ตอนที่ 15 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 15 ซับไทย

Macross Frontier ตอนที่ 16 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 16 ซับไทย

Macross Frontier ตอนที่ 17 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 17 ซับไทย

Macross Frontier ตอนที่ 18 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 18 ซับไทย

Macross Frontier ตอนที่ 19 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 19 ซับไทย

Macross Frontier ตอนที่ 20 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 20 ซับไทย

Macross Frontier ตอนที่ 21 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 21 ซับไทย

Macross Frontier ตอนที่ 22 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 22 ซับไทย

Macross Frontier ตอนที่ 23 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 23 ซับไทย

Macross Frontier ตอนที่ 24 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 24 ซับไทย

Macross Frontier ตอนที่ 25 จบ ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 25 ซับไทย

 

แสดงความคิดเห็น/แจ้งลิ้งเสีย

==Ads==
web
analytics Copyright © 2019 BigC-Anime.com
top